„Engedjük át magunkat Isten terveinek”

„Engedjük át magunkat Isten terveinek”
A váradi római katolikus egyházmegye Szentjobbra szervezett zarándoklatot a papság és a szerzetesek számára kedden. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Böcskei László püspök volt. „Ne adjuk fel a jóra figyelést még egy pesszimista világban sem” – hangzott el.

Böcskei László római katolikus megyés püspök 2016-ban zarándokhelyként erősítette meg a Boldogságos Szűz Mária születésének tiszteletére felszentelt szentjobbi plébániatemplomot. Oda szervezett zarándoklatot kedden délelőttre a püspökség az egyházmegye papjai és szerzetesei számára. Nem volt véletlen, hogy az eseményre május 30-án került sor, mivel Szent László király a Pray-kódex naptára szerint 1084. május 30-án talált rá Szent István ereklyéjére és az ő tiszteletére bencés monostort is alapított Szentjobbon. Az esemény elején Fodor József vikárius elevenítette fel az ereklye kalandos történetét felfedezésétől addig, míg mai helyére, a budapesti Szent István Bazilika Szent Jobb kápolnájába került. Arra is emlékeztetett, hogy az első zarándoklatra tavaly került volna sor, ám az néhai Tempfli József püspök halála, illetve éppen a tervezett napon sorra került temetése miatt elmaradt.

Idézetek a Szentírásból

A püspöki bevonulást követően Böcskei László püspök bevezetőjében kifejtette: kellenek az ilyen közös napok, melyeken a papság szembesülhet saját életének misztériumával, azzal, hogy eszközök Isten kezében. Hozzátette: a május 30-i ünnepet a XV. század végéig Váradon és Székesfehérváron is megtartották. Ez az alkalom inkább lelki napnak minősült, melyen nem is hagyományos prédikáció hangzott el, a püspök inkább a Szent László év és a pünkösdvárás kapcsán megfogalmazódott gondolatait mondta el. Ezeket a Szentírás két idézete köré szőtte. Az egyik az emlékév mottója: „A jó ember jó kincséből jót hoz elő!” (Lk 6,45), a másik a Teremtés Könyvéből való: „És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked. És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, (…) és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.” A megfogalmazott gondolatok lényegében pedig, hogy soha ne adjuk fel a jóra figyelést még egy pesszimista világban sem, a papság pedig„Isten kincseinek hordozója és kiosztója”. A pap legyen népe élén őrszem, legyen Isten üzenetének továbbadója, engedje át magát Isten terveinek, zárta szavait a püspök, aki a szentmise főcelebránsa is volt.

Ima jó papokért

A déli harangszó éppen az úrfelmutatás pillanatában szólalt meg, szentáldozáshoz a papok és szerzetesnővérek mellett a zarándoklaton résztvevő hívek is járultak. A mintegy 60 tisztelendő együtt mondta el Nagy Szent Leó pápa jó papokért szóló imáját: „Add meg papjaidnak – mennyei Atyánk – szolgálatodnak kegyelmét. (…)” Ehhez olvasott fel még néhány, a papság számára megfontolandó gondolatot a püspök, melyek egyike: az élő egyház álma Isten országa, a halott egyháznak rémálmai vannak… Fontos a közösségre, és egymásra figyelni, összegzett Böcskei László, aki ennek jegyében közzé is tette, hogy június 9-én Mezőbikácson, június 22-én Sólyomkőváron lesz hasonló összejövetel, míg szeptemberben újra Szentjobbon találkoznak, Kisasszonynapja (az egyházi naptár szerint Szűz Mária születésnapja) alkalmából. A szentmise után a házigazda egyházközség és Kurilla Gábor plébános várta agapéra a vendégeket.

Rencz Csaba