Emléktábla az épülő országúton

Emléktábla az épülő országúton

Bihar megye – Úgy látszik, a vágyálmak idejét élik át magyar lakta településeink. Két napja Hegyközcsatárról szólt egy ilyen jellegű beszámolónk, most Bihardiószegen is beteljesül egy nagy álom.

Szombat délelőtt ha kevesen is, de azért voltak annyian, hogy igazi örömben részesüljenek Bihardiószegen, amikor az épülő Diószeg–Álmosd közötti országút mellett ünnepélyesen elhelyezték azt a márvány emléktáblát, melyen két nyelven, románul és magyarul a következő írás áll: Drumul Diosig–Almosd; Bihardiószeg–Álmosd út, 2007. X.12., PHARE–CBC Interreg III A. A táblát az épülő út mellett a diószegi határban helyezték el, a helyi és az álmosdi elöljáróság, valamint parlamenti képviselők és megyei tanácsosok és több helybeli jelenlétében. Elsőként dr. Bacsó László, Bihardiószeg polgármestere románul, majd magyarul olvasta fel ünnepi köszöntőjét:

„Ehhez az apró alapkőletételhez egy elég hosszú, göröngyös út vezetett, de végre beteljesült azoknak az embereknek a vágya, akik a határátkelő megnyitása előtt többször is megmérték ennek az útnak a hosszát, és próbáltak érvelni, hogy a határátkelő részben Diószeg, részben Álmosd közigazgatása alá tartozik.” Aztán arról beszélt a polgármester, hogy testvértelepülési összefogással – Diószeg és Álmosd – elindították 2005-ben a pályázatot az út kiépítésére, mely azért is volt sikeres, mivel a két megye, Hajdú-Bihar és Bihar elnökei, Juhászné Lévai Katalin és Kiss Sándor támogatták a két önkormányzatot. „Ez az út kinyithatja településeinket a világ felé, reményeink szerint befektetőket hoz, a befektetések munkahelyeket jelentenek, fellendítik a turizmust és a szolgáltatásokat” – mondta Bacsó László.

A diószegiek megértették

Lakatos Péter képviselő az eseményt köszöntő beszédében a kitartást, az egyetértést és az együtt dolgozás tényét emelte ki. Melyet azzal is magyarázott, hogy a diószegiek megértették, hogy amikor épült az út, az eredeti tervek ellenére Diószeget nem foglalta magába, de ők kitartottak és bíztak abban, hogy egyszer ez az út is felépül, ami most bekövetkezik. Ez a megvalósítás megnyitja az utat Álmosd és Diószeg között, de tovább is. Sóki Béla képviselő arról beszélt, hogy mint székelyhídi lelkiismeret-furdalása volt, amikor a határátkelő országút csak Székelyhíd felé épült, Diószeg felé nem. Most ez is elkészül, aminek ma ő is itt a jelenlévőkkel együtt örül. Farkas Pál, Álmosd polgármestere, aki részt vett az emléktábla-avatón, örömét fejezte ki, hogy ez az országút a két testvértelepülés önkormányzatainak hathatós hozzájárulásával megvalósul.

Szabó Ödön megyei tanácsos kifejezte örömét, hogy végre eljött az idő, amikor ennek az útnak az alapkövét elhelyezték, majd arról szólt, hogy a Bihar Megyei Tanács fizeti a PHARE–CBC-program által biztosított költségvetés 10%-át, melyet minden ilyen beruházásnál előír a program. Beszédét román nyelven is megismételte. Ezután Bacsó László, Sab[u Constantin és Farkas Pál helyezték el az emléktáblát, melyre az ortodox lelkész, Cornel Negrean, Gellért Gyula református esperes, valamint Zsisku Lajos baptista lelkipásztor kérte Isten áldását.