Emlékművet avattak Szilágypérban

Emlékművet avattak Szilágypérban

Szatmár megye – A világháborús
áldozatok tiszteletére rendezett
eseményen Ft. Dr. Bölcskey Gusztáv
püspök is részt vett.


Az első, illetve a második
világháborúban elhunyt
szilágypériek tiszteletére
emlékművet avattak
Szilágypérban, a református
templom kertjében. Az eseményt egy
ünnepi istentisztelet előzte meg, amelyen Ft.
Dr. Bölcskey Gusztáv, a
Tiszántúli Református
Egyházkerület püspöke, illetve
Tolnai Ferenc szilágypér
lelkipásztora hirdetett igét, a helyi
fiatalok szavalata mellett Uszkai Árpád
magyar irodalom szakos tanár szólt
néhány szót a két
világháborúval, illetve azok
szilágypéri kihatásaival
kapcsolatban.


Az istentisztelet után avatták fel a 33
nevet felsoroltató, illetve egy
turulmadárral megkoronázott
emlékművet. Az eseményen Ft.
Csűry István, a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
megbízott püspöke szólt
néhány szót az
egybegyűlteknek, majd következett az
avatási ceremónia, melynek keretén
belül az elhunytak hozzátartozói
– akik szép számban jelentek meg az
eseményen – elhelyezték a
megemlékezés virágait az
emlékmű talapzatánál.

Ifj. Deák Endre