Emlékirat: Az immigráns

Emlékirat: Az immigráns
A közelmúltban jelent meg a pomázi Kráter kiadó gondozásában Bányai András Az immigráns – Egy erdélyi család Kanadában című emlékirata, mely könyvet az írója saját bevallása szerint nem tekinti szépirodalmi műnek, inkább korrajznak, dokumentumnak.


A szerző Kolozsváron született 1942 februárjában, a felnőtt éveit Nagyváradon töltötte- ahol egy ideig a Fáklyának volt a külmunkatársa-, jelenleg pedig Kanadában él. A szerkesztőségünknek küldött levelében úgy fogalmaz: a könyv megírásának ötlete abból az óhajból eredt, hogy fiainak, de talán az átlagolvasónak is, átadja azokat az emlékeket, amelyek családja erdélyi életéhez kötődnek. Az is célja volt ugyanakkor, hogy mindenkivel megismertesse a történelmi hátteret, főleg a diktatúra szerencsétlen éveit, és az elégedetlenséget is, amit azokban az években tartogattak magukban, és amely arra késztette őket, hogy feladjanak mindent, és életkoruk legjavában kontinenst váltsanak. „Most, amikor a világ a feje tetejére állt, és a menekülés témája újra időszerűvé vált, talán érdemes arra emlékeztetni az embereket, hogy mennyire más volt a kommunista országokból menekülők profilja, érdekszférája és hozzáállása, Más idők, más valóságok! (…) Csak azt írtam le, amit átéltem, vagy amiről tudtam, hogy megtörtént. Ezeket az eseményeket megpróbáltam a saját szemszögemből elemezni, magyarázni. Természetesen nem vagyok arra hivatva, hogy világrendítő véleményeket kürtöljek ki, ezért inkább csak magánvéleményekre szorítkoztam”.

A kiadvány 5000 forintba kerül, és információink szerint egyelőre Nagyváradon nem kapható, csak Magyarországon forgalmazzák.

Ciucur Losonczi Antonius