Emlékhely, mely „messzelátszó és messzehangzó”

Lezsák Sándor
Lezsák Sándor
„Bár minden kápolna a helyieknek épül elsősorban, de örömmel látom, hogy felfedezték ezt a történelmi helyet szerte a Kárpát-medencében” – monda lapunknak adott interjújában Lezsák Sándor Hegyközszentimrén, a Szent Imre Millenniumi Emlékkápolna és Kilátó avatóján.


Szeptember 2-án avatták fel Hegyközszentimrén a Szent Imre Millenniumi Emlékkápolnát és Kilátót (lásd. BN, szeptember 3.) Az ünnepségen jelen volt Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke. A Lakitelek Alapítvány és Népfőiskola alapító-elnöke a kezdetektől támogatója volt az építkezésnek, illetve a nevezett alapítvány adományozta a falunak névadója szobrát is, melyet a református templom kertjében 2005. május 29-én leplezett le dr. Nagy Miklós polgármester társaságában, Fodor József vikárius pedig megszentelte azt. A minapi eseményen Lezsák Sándor interjút is adott lapunknak.

– Ön szerint mit jelent a helyieknek, illetve a partiumi magyarságnak a most felavatott kápolna és kilátó?

– Több mint 10 esztendeje, amikor még csak álmodoztunk erről a nagytiszteletű úrral és a polgármester úrral (Kucharszi Zoltán lelkész és dr. Nagy Miklós polgármester – szerz. megj.), akkor azt erősítettük magunkban, hogy ezen a történelmi helyen, ahol az Árpád-házi királyfi vére folyt (a hagyomány szerit a település menti erdőben lett Szent Imre vadászbaleset áldozata – szerz. megj.) kell egy olyan emlékhely, amely messzelátszó és messzehangzó. De persze ez nem csak messze, hanem itt is hatni fog: a lelkeket építi, hogy azok összeérjenek. Van itt egy közösség Szentimrén, tágabb értelemben a térségben is, de hatása lesz a Kárpát-medence egészére, hiszen a népfőiskolai hálózaton keresztül (Lakitelek Népfőiskola – szerz. megj.) Szentimre egy olyan találkozóhely, amelynek a középpontjában az Árpád-házi királyfi és édesapjának a neki szóló intelme áll: ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja.

– Kinek is épült akkor ez a kápolna?

– Itt olyan közösség van, mely megértette: Szentimrének kápolnát kell építeni, ez a közösség alkalmas volt összefogni, és nem csak a térségből, de a Kárpát-medence minden részéből a népfőiskolai hálózaton keresztül is kaptak támogatást, megerősítést, és olyan komoly kormányzati segítséget, mellyel messzehangzó és messzelátszó lesz. És bár minden kápolna a helyieknek épül elsősorban, de örömmel látom, hogy felfedezték ezt a történelmi helyet szerte a Kárpát-medencében. Okosan építik is a helyiek a kapcsolatokat, azokat a kapcsolatokat, melyek forrásánál egy olyan nemzeti összetartozás is van, amit erősít a hit, hiszen az ökumené jegyében épült ez a kápolna.

– Mit jelentett a magyarságnak Imre herceg korai elvesztése?

– A herceget hét évig édesanya, hét évig Gellért püspök okította, hét évig pedig István király tanította kormányzásra. Egy uralkodásra kész királyfi volt 21-22 évesen. Azt nem tudjuk, hogy a „vadászbalesetnek” mi volt a hátterében, de azt igen, hogy halála után nagy űr volt a következő időszakban, nagy hiányt jelentett, hogy nem tudott édesapja nyomdokaiba lépni.

Rencz Csaba