Emlékhely a 4. honvédeknek

Az emlékezés végén ünnepélyesen felavatták az ezred tiszteletére újraállított emléktáblát. A szerző felvétele
Az emlékezés végén ünnepélyesen felavatták az ezred tiszteletére újraállított emléktáblát. A szerző felvétele
Pénteken Kratochvil Károlyra, a váradi 4. honvéd gyalogezred parancsnokára emlékeztek a KREK-nél, amelynek végén ünnepélyesen felavatták az ezred tiszteletére újraállított emléktáblát.

Pénteken a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek, a magyar Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetének és Múzeumának, a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek és a váradi Tanoda Egyesületnek a közös szervezésében Kratochvil Károlyra emlékeztek a KREK székhelyén, halálának 70. évfordulója alkalmából, dr. Simicskó István miniszter fővédnökségével. Az ünnepség végén az intézmény udvarán felavatták a nagyváradi magyar királyi 4. honvéd gyalogezred tiszteletére újraállított emléktáblát, mely eredetileg a napjainkban a katonai múzeumnak otthont biztosító épület falán volt látható a ’40-es években a Rulikowski úton. Most egy – Némethy László által tervezett falba – építették be a magyarvistai kőfaragók készítette emléktáblát.

Az emlékezőket Forró László püspökhelyettes üdvözölte. Igei köszöntőjében Csűry István királyhágómelléki református püspök úgy fogalmazott: akik Istenre hagyatkoznak, azoknak van holnapjuk, és az életükben ott az áldás. Hangsúlyozta: a magyar ember önbecsülésének a fundamentumát újra ki kell ásni, ennek az erőforrásait meg kell keresni, és ezen az úton minden további nélkül el kell indulnunk. Sokszor ugyanis elfelejtettünk értékeket, volt, amikor bűnösen magunk feledékenysége és butasága játszott közre, és volt, amikor mások titkolták el előlünk. A kérdés csupán az: van-e a modern, európai magyar embernek annyi ereje, hogy megpróbálja az emlékeit, a múltját ismét stabil alapokra helyezni, és új kövekből úgy megépíteni a jövőjét, hogy ez erőt sugározzon körbe azon a vidéken, ahol él, illetve abban a világban, ahova Isten teremtette őt. Akkor fogunk tudni ismét reménykedni és ujjongani, ha meglátjuk azt az újat, amit Isten felvillant előttünk, olyan gondolatokat, melyek a szeretet, a másik ember megértését célozzák meg, és melyek olyanfajta lendületet adnak, ami mindig arról szól, hogy ez a világot jobbá kell tenni – nyomatékosította.

Főnixként megújuló

Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet alelnök kijelentette: tettei és cselekedetei alapján Kratochvil Károly ugyanúgy otthonra talált Szent László városában, Kolozsváron, Székelyudvarhelyen és Budapesten, az újra felállított kőtábla pedig a hűségről, a hazaszeretetről és főnixként megújuló nemzeti cselekvőképességről ad tanúbizonyságot. A szövegét olvasva ugyanakkor biztosak lehetünk abban, hogy a nagyváradi magyar királyi 4. honvéd gyalogezred kóborgó lelkei most már biztosan nyugalomra találhatnak a magyar közösségünk ősi hajlékában. Azon meggyőződésének adott hangot: magyar történelmi arcképcsarnokunk csak az olyan államférfiak, hadvezérek és vezetők életútjával lehet teljes, akik nemzetünk és ezerszáz éves európai államiságunk küzdelmét, sikerét és kudarcát, személyes sorsával is példázzák. Kratochvil Károly nélkül pedig e lista nem lehet teljes, mert életútja nem más, mint egy lassított történelmi pillanatfelvétel arról, hogy a Kárpát-haza magyar államalapítói és az ezt sikerrel igazgató nemzete hogyan jutott el a 19. századi szabadságharc és a béke évtizedeinek gyarapodásától a 20. század pusztító világháborúi révén a tragikus és megalázó feldarabolásig.

A koszorúzással záruló ünnepségen közreműködtek cserkészek, vitézek és huszárok, Meleg Vilmos színművész, valamint a Szigligeti Színház Nagyvárad Táncegyüttesének zenekara.

Ciucur Losonczi Antonius