Emlékezés Umbria gyöngyére

Emlékezés Umbria gyöngyére

Bihar megye – A Szent Rita Római Katolikus
Nőszövetség tagjai
védőszentjükre emlékezetek
halálának 562.
évfordulóján, május
22.-én, a nagyváradi Barátok
templomában.


A péntek délután tartott
szentmisén Kiss Albert
provikárius köszöntötte a
megjelenteket, illetve Tempfli
József
ny. megyés
püspököt, aki a
prédikációt mondta, majd
megszentelte a Szent Rita szobra előtt
felhalmozott rengeteg virágot. A volt
megyés püspök elárulta, hogy
mióta nyugdíjas lett, még
több meghívást kap, arra hivatkozva,
hogy mostmár valószínüleg
ráért eleget tenni azoknak. A
szetmisét a Szent Rita
Nőszövetség tagjaiért,
és azokért ajánlotta fel, akik
betegségük miatt nem tudtak megjelenni a
templomban. Az evangéliumi részlet a
Hegyi Beszédből szólt:
„Mert a milyen ítélettel
ítéltek, olyannal
ítéltettek, és a milyen
mértékkel mértek, olyannal
mérnek néktek.”

Lehetetlenségek szentje


Prédikációjában Tempfli
József az 1381-ben született
és 1447. május 22-én
meghalt, 1626-ban boldoggá, 1900-ban
szentté avatott Rita Mancini
életét elevenítette fel. A
hagyomány szerint a már
életében is szentként tisztelt
Szent Rita az egészen
kilátástalannak tűnő esetekben
is képes segíteni, ezért a
lehetetlenségek szentjének tatják,
közbenjárását mind a mai
napig emberek milliói kérik
imáikban. A szetmise végén
Szent Rita szobránál a
provikárius és a nyugalmazott
püspök együtt  tartott
litániát, közösen
könyörögve a köréjük
gyűltekkel, majd Tempfli József
megszentelte az oda előkészített
virágokat, többségükben
rózsákat (a Jézus
töviskoronájáról kapott
fejsebe, és a hóban virágzó
rózsacsoda miatt Ritát mindig
rózsákkal
ábrázolják), melyek egy
része visszakerült tulajdonosaikhoz,
másik részét a
nőszövetség tagjai kiosztották
a híveknek.


(* XIII.Leó pápa nevezte „Umbia
gyöngyének” szentté
avatásán Szent Ritát, a Rita
jelentése gyöngy.)