Emlékezés a 93 éve történtekre

Emlékezés a 93 éve történtekre
Bihar megye – Április 19-én este a Köröstárkányi Baráti Kör szervezésében emlékeztek azokra, akiket 93 évvel korábban gyilkoltak meg Tárkányban, illetve Kisnyégerfalván.

 

1919 nagyszombatján a partiumi Köröstárkányban és Kisnyégerfalván a Székely Hadosztály visszavonulása nyomán előretörő román félkatonai alakulatok majdnem száz magyart gyilkoltak meg a két faluban: 81 köröstárkányi és 17 kisnyégerfalvi lakos lett az áldozata a vérengzésnek. A román katonák, a hozzájuk csatlakozott, környékbeliekből álló félkatonai alakulatokkal április 19-én erőszakkal a templom elé terelték a házaikból kikergetett lakosokat, ahol aztán géppuskákkal mindenkit lemészároltak, aki nem tudott elmenekülni. Hiteles források szerint 204 gyermek maradt árva.

Fekete nap

A gyalázatos gyilkosságokra évtizedekig nem volt szabad emlékezni, olyannyira nem, hogy a temetőben lévő sírkövekről a román kommunista hatalom lekapartatta az 1919. április 19-ét, valamint azt, hogy az elhunyt „gyilkos kezek áldozata” lett. Igyekeztek eltüntetni még az emlékét is a kegyetlen vérengzésnek. Ennek a fekete napnak a 93. évfordulóján, 2012 április 19-én este emlékezett és hajtott fejet az egybegyűlt több, mint száz tárkányi lakos a Köröstárkányi Baráti Kör szervezésében rendezett eseményen. Fáklyák fényénél hangzottak el az emlékeztetők, szavalatok, majd koszorúkat helyeztek el az áldozatok emlékművénél, ahol a köröstárkányi cserkészcsapat állt díszőrséget. Zárásként az egybegyűltek elénekelték a Himnuszt és a Székelyhimnuszt.