„Emléke elkísér a végső érkezésig…”

Amikor a tavaly nyáron Margittán
jártam az autóból megpillantottam
Barbu Mártát, a tanító
nénit, aki épp egy üzletbe lépett
be. Amint eltűnt az ajtó mögött,
lelki szemeim elé tárultak a régi
emlékképek.


Először Krisztik János, a
kiváló kántortanító
jelent meg, Márta édesapja, aki magas,
sovány, mosolygós, igazi
„úri” ember volt, aki ismerte
és betartotta a társadalmi
együttélés szabályait.
Hosszú idei Margittán dolgozott, mint
katolikus kántortanító.

Életük a tanítás


Én Tóti községben ismertem
meg, ugyanis a régi rendszer nem
szimpatizálta a
kántortanítókat, és abban
az időben többször
áthelyezték őket. Volt alkalmam
néhányszor az óráján
is részt venni, ami igazi élményt
jelentett: bemutatta, hogyan kell érdekesen
tanítani. Láttam lelki szemeim előtt
a táblát, amire János bácsi
igazi gyöngybetűkkel írt. És
nem csak tanított, hanem nevelt is,
tisztességre, hazaszeretetre, becsületre.
Mások is eszembe jutottak, hiszen abban az
időben sok jó tanító
dolgozott Margitta környékén: Elekes
Károly Micskén, Bántó
tanító Poklostelkén, Katona
Jenő Monospetriben, Szentes Béla
Köbölkúton, Halász
József Kágyán, Török
János Albison, Varga Erzsébet és
Schili tanító bácsi
Székelyhídon, Bekő Pista
Mihályfalván, és még
sorolhatnám tovább azokat a
tanítókat, akik becsülettel
végezték a munkájukat. Nem is
hallottunk akkoriban annyi
szörnyűséget a fiatalok
köréből, mint napjainkban. Igaz, hogy
azóta sokat változott a világ,
és ha vannak problémák, az nem a
mostani tanítókon múlik.


Mártának élete volt a
tanítás, az órákra
készülés, szemléltető
anyagok készítése, a gyerekekkel
való foglalkozás. Ő csak
lelkiismeretesen tudott dolgozni. Eredményes
munkáját éveken keresztül
igazolta a keze alól kikerült IV.
osztályos tanulók színvonala. Ezt
tapasztaltam, hiszen egy tantestülethez
tartoztunk. Iskolai munkája otthon is
folytatódott, mert készült az
órákra, és példás
volt a szülőkkel való kapcsolata is.
Eredményes munkáját családi
körülményei is
segítették, hiszen a férje (Barbu
Laci, orvos) művelt ember volt, aki
megértette, hogy Márta otthon is
tanító néni! A
tanító a második szülő
(szokták mondani), ahol a tanító
néni az édesanya szerepét
tölti be… Ő fogja a kezünk az
indulásnál, és
„emléke elkísér a
végső érkezésig”.

Oktató-nevelő
közösség


A margittai általános iskola a megye
legnagyobb iskoláihoz tartozott, ahol még
sok jó pedagógus dolgozott, pl. Nagy
Lidi, Balogh Kati, Erdei Eszter, Szilágyi
Zsuzsa, Betuker Irma, Radó Paula, Fazekas
Böske és mások, akik egy igazi
oktató-nevelő közösséget
képeztek. Miután már jól
elhaladtunk a kocsival tértem magamhoz
emlékezésemből, és
döbbentem rá arra, hogy meg kellett volna
állnunk, üdvözölnöm kellett
volna Mártát, régi
kolléganőmet. Bocsáss meg
érte, gondolatban megpusziltalak.

Bokor József nyug. tanár,
Mikóháza