Emelte a városvezetés a bölcsődei térítési díjat

Emelte a városvezetés a bölcsődei térítési díjat
Csütörtök délután a városházán rendes havi közgyűlését tartotta a váradi önkormányzat képviselő-testülete. 52 napirendi pont szerepelt az előterjesztések között, valamennyi átment. A határozattervezetek közt volt a bölcsődei díjak növelésére vonatkozó is.

Az egyik előterjesztés arra vonatkozott, hogy a 2019–2020-as tanévben 1427 lej/gyermek legyen havonta a bölcsődei ellátásért fizetett átlagos térítési díj. (Egy család ennek csak egy bizonyos százalékát kell befizesse a jövedelmétől függően). Kirei Melinda frakcióvezető jelezte: az RMDSZ-frakció ellene fog szavazni, hiszen a liberális vezetőségű önkormányzat folyamatosan emeli ezt. Holott a törvény a helyhatóságokra bízza, hogy a különböző gazdasági mutatók figyelembevételével hány lejt kérjen ezért, a váradi mégis mindig a plafonértéket választja. Ilie Bolojan polgármester erre úgy reagált, hogy a gazdasági realitás teszi ezt szükségessé, mivel emelkedtek a kiadások és a bérköltségek. A határozattervezet az ellenzéki tiltakozás dacára a liberálisok kétharmadával átment.

Egyhangúlag el lett fogadva Nagyvárad brandje, noha előzőleg Pető Dalma RMDSZ-es tanácsos azt firtatta, hogy a logó miért nem háromnyelvű, vagyis román, magyar és német. Bolojan azt válaszolta: a cégnek a szakértelme, amellyel a márkanév elkészítésére szerződést kötöttek, nem kérdőjelezhető meg, a város hosszú távú fejlődése szempontjából pedig jó lett a brand. Különben pedig turisztikai vonzata van, ezért lett internacionális a koncepció. Meglátásában tükrözi az etnikumok és vallási felekezetek harmonikus együttélését, ezért kár lenne belekeverni az ügybe a politikát. Ugyanakkor azt is kijelentette: mint minden brand, ez sincs kőbe vésve, ezért néhány év elteltével talán újragondolható.

„Csont nélkül” rábólintott a testület arra a napirendi pontra, ami arra vonatkozott, hogy legyen ingyen használatba adva az a Kolozsvári úti 106. szám alatti ingatlan, ahol a magyar nyelvű pedagógustovábbképző központ működhet, mely közintézmény jogi személyiségként a tanügyminisztérium alárendeltségébe tartozik.

Országos üdülőhely

Tizennyolc liberális szavazattal, az ellenzék tartózkodása mellett el lettek fogadva azok a dokumentációk, melyek ahhoz szükségesek, hogy Várad országos jelentőségű turisztikai helységgé legyen nyilvánítva a turisztikai minisztérium által, ahova ezeket az iratokat felterjesztik ezután. Mint azt a polgármester korábban elmagyarázta, az üdülőhely gyakorlatilag két egymásra tevődő övezetből fog állni. Felújítanák az Őssi strandot, és a strand területének a felén, körülbelül egy hektáron egy új akvaparkot építenének. Az új létesítményt csak a felnőtteknek szánnák. Az új akvapark tervei két-három hónapon belül elkészülhetnek, és ha minden jól megy, már az idén, de legkésőbb jövő tavasszal el is kezdődhetnek a munkálatok.

Kiigazították a Helyi Közszállítási Vállalat (OTL) költségvetését, ami azt jelenti, hogy az eredeti összeget, melyet egy hőközpont kéményének javítására különítettek el a saját költségvetésben, 13,61 ezer lejjel kiegészítették, továbbá 5 ezer lejt utaltak ki a büdzséből az amúgy 940 ezer lej értékű kerékpármegosztó rendszerre, valamint részlegesen 1 ezer lejt allokáltak az ABT típusú e-ticketing rendszer korszerűsítésére.

A természetes gázvezeték bővítését véleményezték a Fluierașului, Potarnichilor, Lebedei, Chimiei, St. O. Iosif, Al. Xenopol, Sintezei, Nicolae Jiga és Barbu Ștefănescu Delavrancea utcákban. Jóvá lett hagyva, hogy a Közterület-fenntartó Zrt. (ADP) legtöbb 45 millió lejes hitelt vegyen fel, mellyel finanszírozza parkolóházak építést a volt Voința-sporttelepen, illetve a Brașovului utcában.

Átment az az utolsó pillanatban benyújtott előterjesztés is, mely a Nagyváradi Egyetem campusa területén építendő két diákbentlakás hatástanulmánya műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadására vonatkozott.

Az ülés végén a különféléknél néhány lakos azt kérte: a tanács vonja vissza a 2018/1128. számú határozatát, mely azt tartalmazza, hogy ortodox templom épülne a Tineretului negyedben. A tiltakozók szerint a vonatkozó rendelet törvényellenesen lett elfogadva, Ilie Bolojan azonban nem értett egyet velük.

Ciucur Losonczi Antonius