Emberközeli önkormányzat kialakítására törekszik

Emberközeli önkormányzat kialakítására törekszik

Nagyvárad- Biró Rozália
alpolgármester, önkormányzati
képviselő priorításai
közé tartozik az RMDSZ-frakció
eredményes tevékenysége és a
nagyváradi magyar közösség
hatékony érdekképviselete.

Biró Rozália alpolgármester
több szak-, illetve eseti
bizottságban  is
tevékenykedik. Elnöke a városi
tanács jogi bizottságának, a
szociális szolgáltatásokat
végző civil szervezetek
értékelésével és
kiválasztásával megbízott
bizottságnak, a lakás és
egyéb rendeltetésű helyiségek
igénylésének
elemzésével foglalkozó
testületnek, az ifjúsági
lakások kiosztásával
foglalkozó bizottságnak, a
közbeszerzési eljárások
monitorizálási bizottságnak
és a közberuházások
finanszírozásához
szükséges 15 millió euró
hitelfelvételi bizottságnak. Tagja a
föld visszaszolgáltató helyi
bizottságnak és a Nagyváradi
Metropolisz Övezet
közgyűlésének. Az
elöljáró kezdeményezte
a nagyváradi székhellyel
működő vállalatok és az
önkormányzat közötti valós
partneri kapcsolat kialakítását
és a váradi civil szféra
rendezvényeinek további
társfinanszírozását
(2009-ben 10,3 milliárd lej vissza nem
térítendő támogatás
jutott erre a célra). Javasolta
egyházaink tevékenységének
további támogatása (2009-ben 6
milliárd lej), a megyeszékhelyen
működő óvodák,
bölcsődék kiterjesztését
és az önkormányzat
ügyfélszolgálata
minőségének
javítását (a
multifunkcionális központok fokozatos
átalakítása
ügyfélfogadássá, a
Polgármesteri Hivatal minden hónap
utolsó péntekjén
megtartandó, Nyitott kapuk
elnevezésű, a város polgárai
számára szóló, az
önkormányzat munkájának
megismerését elősegítő
program, a Közösségi
Rendőrség magyar nyelvtanfolyama, a
Polgármesteri Hivatal két vagy
háromnyelvű kiadványai).

Egyéb
tevékenységek


Biró Rozália ugyanakkor
hozzájárult
műemlékeink,
építészeti
örökségünk
megőrzéséhez és
felújításához (27
műemlék háromnyelvű
feliratozása, további 25 folyamatban
van), a nyári színház
megépítésének
finanszírozásához, 10
millió eurós pályázat
elnyeréséhez, mely
felhasználásával
„életre keltjük a
várat”. Neki is köszönhető,
hogy elkezdődött a műemlékek
felújítása a
történelmi városközpontban, a
Városi Sportklub
működésének
bővítése és
tevékenységeinek a
kiszélesítése, valamint a
kéregetők, koldusok
jelenlétének csökkentése a
város területén. Figyelemre
méltó ugyanakkor, hogy Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzatával közösen a
váradi polgármesteri hivatal az
idén először hirdette meg a Fresh
Art
elnevezésű
pályázatot, amely a bihari, fiatal
képzőművészek
bemutatását, munkájuk
támogatását segíti
elő. A Varadinum Kulturális
Alapítvány elnöki
minőségében
társszervezője a Festum Varadinum
ünnepségsorozatnak és a
vársáncbeli majálisnak.
Rész vesz lakossági fórumokon
és támogatja a Partiumi Magyar
Nyugdíjasok Egyesületének, az SOS
Bihar Autista Egyesületnek és a
Mozgássérültek
Egyesületének a
működésének. 

Célkitűzések


Biró Rozália
célkitűzései
 közé tartozik a műemlék
felújítási munkálatok
minőségének
biztosítása (vár, nyári
színház, kőszínház),
az oktatási intézmények –
ezen belül kiemelten a magyar nyelvű
oktatás- folytonosságának
és a szükséges épületek,
berendezések biztosítása, az
önkormányzati támogatás a
diákok számára (minden
második vagy harmadik osztályos
számára úszótanfolyam
társfinanszírozása
közpénzből, minden 17-18 éves
diák számára
gépkocsivezetői tanfolyam
társfinanszírozása
közpénzből, iskolabuszok
bevezetése), valamint polgárbarát,
emberközeli önkormányzatnak a
kialakítása.

Ciucur Losonczi Antonius