Emberi sorsok a jobbágykék árnyékában

Emberi sorsok a jobbágykék árnyékában
A jobbágykék szín köré épül fel az a kiállítás, amelyen Kovács László sepsiszentgyörgyi fotóművész alkotásai tekinthetőek meg, és amelyet szombat délelőtt nyitottak meg a váradi Euro Foto Art Galériában.

Az Euro Foto Art Egyesület 536. kiállítását képezi az a 105 fotóból álló, Jobbágykék címet viselő egyéni tárlat, amelyet szombat délelőtt nyitottak meg a nagyközönség számára. A megjelenteket Tóth István köszöntötte, kiemelve a tárlat főbb jellegzetességeit. Az alkotó nagyszerűen játszik a fény és árnyék adta lehetőségekkel, a szín mögött pedig az emberek, emberi történetek jelenítődnek meg. Kovács László olyan alkotásokat hozott létre, amelyek művészi értéküknek köszönhetően időtállóak, bennük felfedezhető az alkotónak a fotóművészethez való szoros kötődése. Tóth István kiemelte: az alkotások nagyszerűsége azok egyszerűségében rejlik.

A továbbiakban a kiállítást dr. Ramona Novicov méltatta, aki a tárlat egységességét hangsúlyozta: ahogy a gyémántnak több felülete van, úgy a kiállítás összhangban levő darabjai is egymást világítják meg. Az archaikus szín magasztos, mitikus távlatokba emeli a képeket, amely egyben arra is rámutat, hogy a falvakon még őrzik azt a kék színre festett házakhoz fűződő bensőséges kapcsolatot, amit már a városok mesterséges építőanyagaiból készült lakásai nem tükröznek. A jobbágykék nemcsak motívuma a képeknek, hanem szereplője is: tanúként jelen van az emberek életében, tanúként nyomon követi az emberi sorsokat, világított rá dr. Ramona Novicov.

A jelenben továbbélő múlt

A továbbiakban Szűcs László méltatta a kiállítás egységes anyagát, rámutatva annak kettős voltára: a tárlatot egyrészt a mozdulatlan tárgyiasság megragadása, másrészt pedig a magának helyet követelő élet megjelenítése jellemzi. Az alkotásokon falusi életképek jelennek meg, a kenyérsütéstől kezdve a háztáji állatok megörökítéséig. Végül maga az alkotó vallott ars poeticájáról. A művész több mint tíz éve örökíti meg a kékre festett házakat. A régmúltban guberniumi rendelet folytán megszabott törvény által kékre festett házakat a mai napig is újrafestik a tulajdonosok, így őrizve meg a hagyományaikat. Az alkotásokon keresztül a falusi élet lelki tisztaságát örökíti meg az alkotó, a szín előterében emberi sorsok jelennek meg.

A megnyitót a Duo Varadiensis (Lucian Malița és Thurzó Sándor József) fellépése színezte, a napokban folyó brazil zenei fesztiválhoz kapcsolódva brazil zeneszerzők műveit adták elő, de a műsorrendben Lehár Ferenc keringője is szerepelt. A kiállítás június 16-ig ingyenesen látogatható, minden nap 8–19 óra között.

János Piroska