Emberi jogokat sért

Márton Árpád jogász, az RMDSZ
képviselőházi frakciójának
vezetője szerint siettetni
próbálják a kezdeményezők
az új törvénykönyvek
elfogadtatását.


A büntető törvénykönyv
és a büntető perrendtartási
törvénykönyv tervezetében
vannak olyan részek, amelyek sértik az
alapvető emberi jogokat. Ilyenek a
bizonyítékokra vonatkozó
cikkelyek, ezek értelmében ugyanis a
törvénytelenül, illetve fizikai
erőszakkal szerzett bizonyítékokat
is fel lehet használni egy per során.
Visszaélésnek minősítette a
levéltitok megszegésére
vonatkozó cikkelyt. A gyanúsított
vagy a vádlott önazonossági adatai
mellett kérni fogják a
nemzetiségére vonatkozó
nyilatkozatát is a tervezet szerint. A
törvénykönyv mostani
módosításai ellen a
liberálisok bizalmatlansági
indítvány
benyújtását helyezték
kilátásba, melyet vélhetően
az RMDSZ is támogatni fog.