Elvesztette önállóságát a közpénzügyi hivatal

Akt.:
Elvesztette önállóságát a közpénzügyi hivatal
A Bihar Megyei Prefektúra nagyváradi székházában ülésezett szerdán a Prefektúra Kollégiuma. Az országos állami intézményeknek alárendelt területi, megyei intézmények képviselői három jelentést hallgattak meg.

A Claudiu Pop, Bihar megye prefektusa által vezetett ülésen a Területi Erdészeti és Vadászati Felügyelőség (ITRSV) 2013-as jelentése, az Országos Autósztráda- és Országút Vállalat kolozsvári regionális út- és hídigazgatósága nagyváradi alegységének a téli szezonra való felkészülését taglaló jelentése, valamint a Bihar megyei közpénzügyi hivatal jelentése hangzott el. Ioan Mihaiu, a nagyváradi megyei közpénzügyi hivatal igazgatója ismertette az általa vezetett intézményben lezajlott jelentős változásokat. Mint mondta, a legjelentősebb változás az volt, hogy a Közpénzügyi Felügyelőség elvesztette önálló jogi személyiségét, és a kolozsvári közpénzügyi hivatal megyei hivatalává változott, aminek következtében egy sor hatáskört (például a könyvelést, a pénzügyi ellenőrzést, az audit tevékenységet) elveszített. Az intézmény átszervezése nyomán 130 tisztség szűnt meg a hivatalban, ezek közül mindössze tizenhét volt betöltetlen poszt, vagyis a hivatal állománya 115 személlyel csökkent. A 115 munkahelyből nyolcvan megszűnt, míg 36 munkatársat a kolozsvári felügyelőség vett át. Az átszervezés után a személyzet mintegy húsz százalékkal csökkent, ezen belül a vezető beosztások harminc százaléka szűnt meg. Ioan Mihaiu hangsúlyozta, hogy az átszervezést igyekeztek oly módon végrehajtani, hogy a lakosságot a változások a lehető legkisebb mértékben érintsék.

Adatok

A Területi Erdészeti és Vadászati Felügyelőség (ITRSV) 2013-as jelentését Tímár Miklós osztályvezető ismertette, aki többek között elmondta, hogy a felügyelőség összesen 588.600 hektárnyi erdőterületet felügyel a hatáskörébe tartozó négy megyében (Arad, Bihar, Szilágy, Szatmár), ami a megyék területének huszonöt százaléka. A jelentésből kiderül, hogy az említett 588.600 hektárnyi erdőterület öt százalékát (29 ezer hektár) nem kezeli senki. Tímár Miklós elmondta, hogy Nagyszalonta környékén százezer hektárnyi területet erdősítenek. Az idén eszközölt ellenőrzések felfedték, hogy 2013-ban összesen 1784 köbméter fát vágtak ki illegálisan, és az így okozott kár értéke 272 ezer lej volt. A fakitermelés vonatkozásában 104 ellenőrzést végeztek és tizenkét bírságot róttak ki összesen 49.800 lej értékben. A faanyag és más erdei termény (erdei gyümölcsök, gomba, stb.) szállítására vonatkozóan 59 ellenőrzést végeztek a rendőrséggel és a csendőrséggel közösen, melynek nyomán 405 köbméter fát koboztak el 69.340 lej értékben. A tizenegy kirótt bírság összértéke 33.600 lej volt. Claudiu Pop prefektus főként arra volt kíváncsi, hogy milyen intézkedéseket hoz a felügyelőség az illegális fakivágások visszaszorítására. Tímár Miklós erre válaszolva elmondta, hogy a rendőrséggel közösen gyakrabban végeznek majd ellenőrzéseket.

Felkészülve

Ezt követően Ioan Corneliu Piturca, az Országos Autósztráda- és Országút Vállalat kolozsvári regionális út- és hídigazgatósága nagyváradi alegységének osztályvezetője olvasta fel jelentését, kiemelve, hogy a felújítás alatt álló országutak esetében az útjavítást végző cégek kötelessége az utak tisztítása is. Amennyiben azonban ezek a cégek nem tudják elvégezni a hóeltakarítást, akkor az állami útvállalat vállalja fel ezt a munkát. Claudiu Pop prefektus kérdésére válaszolva Piturca leszögezte, hogy a vállalat felkészült a téli szezonra, megrendelte a szükséges mennyiségű csúszásgátlót, és a hóeltakarító eszközöket is, amelyeket szükség esetén bevethetnek majd. Végezetül elmondta, hogy még az idén ősszel befejeződik a DN1 országút felújítása, és az útjelzéseket is mindenhol felfestik a Királyhágótól Fugyivásárhelyig terjedő szakaszon.

Pap István