Eltemették Tempfli Józsefet

Eltemették Tempfli Józsefet
Hétfő délben a nagyváradi Székesegyház kriptájában az általa kijelölt helyen örök nyugalomra helyezték Tempfli József megyés püspököt. Számos világi és egyházi méltóság volt jelen.


Ahogy várható volt, nagy gyászoló tömeg- az egyházmegye tagjai, lelkipásztorok, szerzetesi közösségek, egyesületek és lovagrendek képviselői, világi elöljárók és politikusok- vett részt a múlt szerdán életének 86-ik évében elhunyt Tempfli József ny. megyés püspök temetési szertartásán a Bazilikában. Az engesztelő szentmiseáldozatot Böcskei László megyés püspök mutatta be más főpapok koncelebrálásával. A szertartáson tiszteletét tette Miguel Maury Buendía nuncius (vatikáni nagykövet) és jelen volt, illetve beszédet mondott Ioan Robu bukaresti érsek, aki a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia vezetőjeként fejezte ki részvétét, valamint dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. A református egyházat legmagasabb szinten Csűry István királyhágómelléki püspök, az evangélikus-lutheránust Mátyás Attila lelkipásztor, az unitáriust Bálint Benczédi Ferenc kolozsvári püspök, a görög katolikusat Virgil Bercea püspök, az ortodoxat pedig Sofronie Drincec püspök képviselte. A román államot Victor Opaschi vallásügyi államtitkár, Magyarországot pedig Soltész Miklós egyházügyi államtitkár, illetve Mile Lajos főkonzul reprezentálták.

Bevezetőjében Böcskei László megyés püspök azon meggyőződésének adott hangot, hogy az elhunyt főpásztor olyan személyiség volt, akiket Jób próféta lámpásembereknek nevezett.

Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt. Homíliájában Ioan Robu bukaresti érsek, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Tempfli József a gyakorlatban is teljesítette azt, amit pappá szentelésekor megígért. Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek arról beszélt, hogy mit jelentet a papi hivatás ó- és újszövetségi megközelítésben, majd mielőtt röviden összefoglalta volna a boldogult főpap főpásztori kinevezése előtti életét és tevékenységét, arra tért ki, hogy a római katolikus anyaszentegyház milyen ismérvek alapján próbálja kiválasztani az Úr szolgáit.

A temetési szertartás végén a papok és a családtagok jelenlétében Tempfli Józsefet más püspökök, főpapok és székeskáptalani tagok mellé helyezték örök nyugalomra a Székesegyház kriptájába arra a helyre, melyet ő korábban kijelölt magának.

Ciucur Losonczi Antonius