Elszármazottak találkozója volt Pósalakán

Rövid kulturális műsort is előadtak a templomban
Rövid kulturális műsort is előadtak a templomban
Ebben az évben már a harmadik elszármazottak találkozóján vettem részt, melyet a Sebes-Körös menti településeken rendeztek. Augusztus 12-én, vasárnap Pósalakán együtt ünnepelhettem a helybeliekkel és az eseményre érkező elszármazottakkal, vendégekkel.

Pósalakán e fontos esemény a református templomban, ünnepi istentisztelettel kezdődött. Az egyházi szertartás keretében Farkas Antal várad-velencei református lelkipásztor hirdette Isten igéjét, melynek alapgondolatait a Zakariás próféta könyve 8. részének 16–23. közötti verséből merítette: „Ezek azok a dolgok a melyeket cselekedjetek: Igazságot szóljon ki-ki az ő felebarátjával: igazságos és békességes ítélettel ítéljetek a ti kapuitokban.” Pósalakán nem egy hétköznapi esemény az évente megrendezett Elszármazottak Találkozója, ha minden innen elszármazott részt venne ezen az eseményen, bizonyára nem férnénk be az istenházában, mondta prédikációjának elején a tiszteletes. Arról is beszélt, hogy sajnos ma már az istentiszteleten, bárhol is tartják azt, „nem tolonganak az emberek, legalábbis jelenleg”. A felolvasott igének egyik mondanivalója, hogy meg fognak telni a templomok hívekkel, „de mikor lesz az” – tette fel a kérdést a lelkész. Mert mi azt szeretnénk, ha már most tanúi lehetnénk az isteni próféciának, csakhogy a próféciából tudjuk azt, hogy Istennek a gondolatai nem a mi gondolataink, és bár a közelmúltban voltak ilyen jelenségek, ilyeneket ma már nem tapasztalunk” – ezek okait is megemlítette Farkas Antal tiszteletes. Beszélt arról, hogy életünk semmit sem ér az isteni akarat nélkül, „keressük hát az alkalmat, hogy visszatérjünk, ha egy napra is, gyökereinkhez, függetlenül attól, hogy Telegden, Élesden, Nagyváradon vagy szerte a nagyvilágban élünk. Ennek a rendezvénynek a fő célkitűzése nemcsak az egymással való találkozás, hanem hogy együtt legyünk az Úr házában, mondta többek között az igehirdető.

Stabil alap

Az igehirdetés után a házigazda lelkipásztor, Kulcsár Árpád köszöntött mindenkit. „Bár sok az ismerős arc, azért láttok kevésbé ismerősöket is. Köszöntöm azokat, akik eljöttek, hogy együtt ünnepeljük azt, hogy ennek a településnek a szülöttei vagytok/vagyunk. Köszönöm Farkas Antal lelkipásztornak, hogy elfogadta idén már második alkalommal a meghívásunkat, hiszen az imahetünkön is szolgált. Már akkor szóvá tettük, hogy a nagyvárad-velencei egyházközség ifjúsági színjátszó csoportja egy újabb darabbal készül, már akkor megegyeztünk, hogy ezt a darabot itt, Pósalakán is előadják”. Köszöntötte Grim Andrást, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető alelnökét és ezen sorok íróját is. Grim András is szólt a gyülekezethez. Rövid beszédében átadta a megyei érdekvédelmi szervezet vezetőségének üdvözletét, hozzátéve: „mint örvéndi lakos a településünk üdvözletét is tolmácsolom. A mai nap Pósalaka évszázados múltját, jelenét és jövőjét ünnepeljük. Nem véletlenül mondom, hogy jövőjét is, hiszen a Sebes-Körös-völgyi település kicsi, de nagyon stabil alapja a magyar közösségünknek. Talán ilyenkor látszik a legjobban, hogy, ha mennyiségileg nem is vagyunk sokan a Sebes-Körös-völgyében, de minőségben és elhatározásunkban, tevékenységünkben talán példamutatóak vagyunk, ha ilyen rendezvényeink vannak, akkor jövőnk is van ezen a vidéken”. A helyi lelkipásztor köszönetet mondott mindenkinek, aki támogatta a rendezvényt. A templomi eseményeket egy kövid kulturális műsor követte, a helyi lelkész, a kántor és két fiatal lány három, az eseményhez kötődő énekszámot adtak elő. Az istentisztelet nemzeti imánk eléneklésével ért véget, majd a templom bejárata melletti világháborús emlékműnél többen is elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

Színházi előadás

Az ünnepség a kultúrotthonban folytatódott: a Várad-velencei Református Egyházközség ifjúsági színjátszó csoportja előadta Móricz Zsigmond: Kend a pap? című egyfelvonásos komédiáját. Előtte Farkas Antal tiszteletes – a darab rendezője – tartott rövid ismertetőt Móricz Zsigmondról és a színdarabról: „Több mint tíz esztendeje foglalkozunk ezzel a műfajjal, és az idén kapta meg a gyülekezetünk ifjúsága a Magyar Kultúráért Emlékplakettet. Ez egy rangos kitüntetés számunkra, hiszen ez egy amatőr csoport, mi jókedvünkből szolgáljuk az Urat, természetesen mindig olyan darabbal, mely közérthető és szórakoztató.” Mivel a színdarabról bemutatója alkalmával írtunk lapunkban, ezúttal eltekintünk ettől. Attól viszont nem, hogy megemlítsük, Móricz komédiájának pósalaki bemutatója igazi sikert jelentett, poénjait nagy kedvvel fogadta a közönség és többször is felcsattant az ütemes taps. A szereplők, akik szombaton délután Pósalakán sikert arattak: Kádár Hunor, Szakács Mónika, Ghirdan Andrea, Szabó Dávid, Bács Lívia, Ványai László, Glökner Gyöngyi, Radics Tímea és Jakab István, rendező Farkas Antal lelkipásztor.

Dérer Ferenc