Elszámolható gázolaj-ártámogatás

Elszámolható gázolaj-ártámogatás
Bihar megye – December 31-ig lehet benyújtani a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) Bihar megyei székhelyén a gázolaj ártámogatás előzetes kérvényeit a mezőgazdászoknak.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete és a 408/28.04.2010-es számú kormányhatározat értelmében 2011-ben állami támogatás jár a mezőgazdasági munkára felhasznált motorina után. A feltétel- és kritériumrendszerről küldött sajtóközleményt Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) Bihar megyei központja. Eszerint a támogatást igényelhetik mezőgazdasági termelők, meghatalmazott személyek, egyéni vagy családi vállalkozók, jogi személyek, termelői társulások, mezőgazdasági szervezetek. A feltételek között szerepel, hogy a kérvényezővel szemben nem lehet folyamatban csődeljárás, jogi átszervezés vagy likvidáció. Az igénylőnek szerepelnie kell a mezőgazdasági törzskönyvben, a farmok törzskönyvében, illetve az APIA és a RNE (Registrul Naţional al exploataţiilor) nyilvántartásaiban. Az állattenyésztőknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a szükséges állategészségügyi engedélyekkel.

Előzetes kérvények

Minimum egy hektár földterülettel rendelkezők nyújthatják be igényléseiket, ebből legalább 0,3 hektár megművelt terület kell legyen. Gyümölcsösök esetén követelmény, hogy a termelés legalább 0,1 hektáron follyon és az öntözés gépesített formában kell történjen. A termelőknek egy kérvényt kell benyújtani az előzetes egyetértés megszerzése érdekében. Ezt a Bihar megyeiek az APIA nagyváradi székhelyén, a Matei Corvin (Nagy utca) 1 szám alatt lehet benyújtani 2010 december 2 és 31 között tehetik meg. A beadott iratcsomónak tartalmaznia kell a Polgármesteri Hivatal által kibocsájtott a megművelt területről, illetve az állattartásról szóló az igazolást, a személyi igazolvány másolatát, a cégjegyzéki igazolás másolatát, a kincstári kivonatot, az állategészségügyi igazolást (esetenként), a vízfogyasztás igazolását (esetenként), egy irattartót. Mindeddig 200 előzetes kérvényt nyújtottak be, ez majdnem a fele a tavaly beadott igényléseknek. Érdeklődni lehet a 0371318221-es telefonszámon vagy a www.apia.org.ro honlapon.