Elsőáldozók a Székesegyházban

Elsőáldozók a Székesegyházban
Vasárnap a 11 órakor kezdődött szentmisén 33 gyerek első alkalommal járult szentáldozáshoz a nagyváradi Székesegyházban. A felkészítésüketMons. Fodor József plébános, általános helynök végezte el.

A hagyományoknak megfelelően a kis menyasszonyoknak, illetve vőlegényeknek öltözött elsőáldozók szüleik, hozzátartozóik kíséretében a Kanonok sorról elindulva vonultak be a gyönyörűen feldíszített Székesegyházba, ahol többen közülük aktívan is közreműködtek az ünnepi szentmisén.

Atyám dolgaiban

Mons. Fodor József általános helynök elmélkedésének a gyermekekhez intézettelső részében két közismert történet elmesélésével érzékeltette azt, a lelkük miért Isten temploma, illetve övéké a mennyek országa. Felidézte, hogy a hittanórán is elhangzott: Jézus az egyik nap végén, amikor egyedül maradt az apostolaival, mivel elfáradt, ledőlt lepihenni, és elaludt. Az édesanyák azonban nem tudták ezt, és jöttek hozzá a gyermekeikkel, hogy áldja meg őket. Ahogy közeledtek, egy kissé zajosak voltak, mire az apostolok rájuk szóltak: ne gyertek, és maradjatok csöndben, mert a Mester alszik. Jézus azonban felébredt, és miután megtudakolta, hogy mi van, azt mondta az apostoloknak: ne küldjétek el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Úgy fogalmazott a vikárius: Jézus tehát az első áldozáskor a gyermeke lelkébe költözik, és azért ilyen hófehérek és tiszták, mint az angyalok és a szentek, hogy így fogadják őt a kenyér színe alatt, a szentostyában.

Arról is szólt Fodor József atya, hogy még Napóleon is élete legszebb napjaként nem valamilyen győztes csatáját nevezte meg, hanem azt, amikor elsőáldozó volt, és befogadta Jézust a szívébe. Arról is beszélt, hogy miként változott meg az addig világi életet élő, gazdag családba született Assisi Szent Ferenc élete, miután megszólította őt egy romladozó templomban Krisztus. Újjáépítette a ma is álló kis kápolnát, azonban nem csak fizikai, hanem lelki értelemben is.

A szülőkhöz szólva megjegyezte: Szűz Mária és Szent József a zsidó törvények szerint kétszer vitték el a gyermek Jézust a jeruzsálemi templomba, amikor 40 napos és amikor 12 éves volt. Utóbbi alkalommal elvesztették, és mikor 3 nap múlva megtalálták, azt válaszolta nekik, miért keresték, nem tudják, hogy „atyám dolgaiban kell lennem”. Az Atya dolgaiban is kell lenni a gyermeknek, csak akkor lesznek boldogok, ha a szülők erre is odafigyelnek, hiszen a léleknek is meg kell adni, ami jár neki- hangsúlyozta a vikárius.

Ciucur Losonczi Antonius