Elsőáldozók a nagyváradi Székesegyházban

Elsőáldozók a nagyváradi Székesegyházban
Vasárnap a 11 órakor kezdődött szentmisén 22 gyermek elsőalkalommal járult szentáldozáshoz a Székesegyházban. A felkészítésüket Mons. Fodor József plébános, általános helynök végezte.

A hagyományoknak megfelelően a kis menyasszonyoknak, illetve vőlegényeknek öltözött elsőáldozók szüleik, hozzátartozóik kíséretében a Kanonok sorról elindulva vonultak be a Székesegyházba, ahol többen közülük aktívan is közreműködtek az ünnepi szentmisén.

Bevezető gondolataiban Mons. Fodor József általános helynök arra hívta fel a figyelmet: minden egyházközség életében jelentős esemény a szép, tiszta lelkű, angyali tekintetet sugárzó gyermekek első áldozása, amikor a jelenlevők minden bizonnyal visszaemlékeznek arra, hogy hajdan ők is ugyanígy álltak az oltár előtt, hogy szívükbe fogadják az Isten-üdvözítőt.

Átöleli

Az evangéliumi részlet Szent Márk könyvéből szólt. A vikárius agyermekekhez intézett szavaiban azt a szentírási jelenetet idézte, miszerintJézus az egyik nap végén, amikor egyedül maradt az apostolaival, mivel elfáradt, ledőlt lepihenni, és elaludt. Az édesanyák azonban nem tudták ezt, és jöttek hozzá a gyermekeikkel, hogy áldja meg őket. Ahogy közeledtek, egy kissé zajosak voltak, mire az apostolok rájuk szóltak: ne gyertek, és maradjatok csöndben, mert a Mester alszik. Jézus azonban felébredt, és miután megtudakolta, hogy mi van, azt mondta atanítványoknak: ne küldjétek el őket, engedjétek hozzám jönni a gyermeket, mert ilyeneké a mennyek országa. Jézus tehát az első áldozáskor a gyermeke lelkébe költözik, és azért ilyen hófehérek és tiszták, mint az angyalok és a szentek, hogy így fogadják Őt a kenyér színe alatt, a szentostyában.

A szülőkhöz szólva egy hasonlattal érzékeltette azt, hogy úgy hozták most a gyermekeiket a Székesegyházba, ahogyan annak idején Mária és József elvitték bemutatni Jézust a jeruzsálemi templomba. Úgy fogalmazott: Jézus boldogan öleli most át a gyerekeket, és azon legyenek, hogy ebből az ölelésből soha se essenek ki. Mutassanak nekik példát, neveljék őket szép, jóra, szeretetben.

Ciucur Losonczi Antonius