Elsőáldozás volt a Bazilikában

Elsőáldozás volt a Bazilikában
Nagyvárad- Vasárnap a déli szentmise keretében 50 gyermek járult első alkalommal szentáldozáshoz a Székesegyházban. A fiatalok felkészítését Mons. Fodor József általános helynök végezte.

Az idén az előző évekhez képest sokkal több, vagyis 50, kis menyasszonynak és vőlegénynek öltözött gyermek járult első alkalommal szentáldozáshoz a szülőknek, hozzátartozóknak is köszönhetően gyönyörűen feldíszített Székesegyházban. A bevezető imát az egyik kislány, Tőtős Loretta mondta, az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt.
Elmélkedésében Mons. Fodor József általános helynök több olyan közismert bibliai történetet idézett, melyekről a hittanórákon az elmúlt hónapokban tanultak a gyermekek. Arra emlékeztette őket: mielőtt elfogták volna az Olajfák hegyén, majd halálraítélték, Jézus azt közölte a tanítványaival, hogy meg fogják tagadni őt. A legvérmesebb közülük, Péter erre azt felelte: ő akkor sem, ha mindenki, azonban Jézus azt tanácsolta: ne heveskedjen, mert mielőtt megszólal a kakas, háromszor teszi majd ezt. Valóban így történt, Péter pedig sírva bánta meg bűnét.
Egy másik alkalommal Jézus a Genezáreti-tó partján halászott tanítványaival, s háromszor is megkérdezte Pétert, hogy szereti-e őt? Az igenlő válaszok után azt kérte tőle, akkor legeltesse az ő bárányait, mire Péter kissé szomorú lett, hogy miért faggatja annyiszor, hiszen mindent tud róla. Az első áldozókhoz fordulva, a vikárius azt mondta nekik: Jézus tőlük is azt kérdezi: szeretik-e őt? Bár a megkeresztelésükkor már találkoztak vele, erre valószínűleg nem emlékeznek, most azonban megérthetik, hogy ez a találkozás mindennél fontosabb, és ugyanilyen lényeges, hogy megmaradjanak ilyen tiszta és lelkületűeknek, amilyenek most.

Fogadják a szívükbe

A harmadik történet arról szólt, hogy Jézus, mivel egész prédikált, estére elfáradt, s lepihent egy kicsit aludni. Ezért, amikor anyukák jöttek a gyermekeikkel, az apostolok rájuk szóltak: hagyják békén, ne zavarják őt. A zajra azonban Jézus felébredt, s kérdőre vonta tanítványait: miért viselkedtek így, inkább engedjék hozzá a gyermekeket, és ne tiltsák el tőle, mert ilyenekké a mennyek országa.
A negyedik esemény a kenyérszaporítás csodája volt. Nagy tömeg hallgatta Jézust, egy idő után azonban az apostolok azt kérték tőle: engedje elmenni az embereket, mert éhesek, és csak néhány kenyér meg hal van. Miután azonban Jézus megáldotta ezeket, a kosárból nem fogytak ki, sőt, még maradék is volt. „Jézus a testét, önmagát, vagyis a legértékesebb adja a kenyér színe alatt, fogadjátok a szívetekbe”- bátorította az általános helynök az első áldozókat.

Ciucur Losonczi Antonius