Első Szent József-búcsú a felújított templomban

Első Szent József-búcsú a felújított templomban
Március 18-án Szent József-búcsút tartottak Tótteleken. A rossz idő ellenére is nagy számban vettek részt zarándokok az ünnepi szentmisén. A helybeliek a testi táplálékra is gondoltak.

A szentmisét főtisztelendő Szűcs Gyula borsodbótai plébános, Fejes Rudolf Anzelm váradhegyfoki prépost-prelátus apát, Bărbuţ Péter köröstarjáni plébános, Demsa Pál és Mészáros Antal nyugdíjas plébánosok mutatták be Kruzslitz Imre helyi plébánossal. Jelen voltak a mallersdorfi ferences nővérek, Miklós Csaba hegyközcsatári lelkipásztor és a község elöljárói is Bónisz Sándor polgármester és Nagy István Róbert alpolgármester személyében. Főtisztelendő Szűcs Gyula plébános felhívta a jelenlevők figyelmét három fontos dologra: mindannyiunk életében egyenlőképpen jelen kell legyen Isten, a család és a munka. E három tényező kell meghatározza az életünket. Miklós Csaba csatári lelkész arra emlékeztette a jelenlevő zarándokokat, hogy a JóIsten a létező legnagyobb ajándékot adta az emberiségnek az Ő fia, Jézus, kereszthalála által. Az embernek csak fel kell ismerje a megmentő kegyelmet és meg kell fogja Isten felé nyújtott kezét. Nagyböjtben különösen törekednünk kell a megbocsátásra, a megtísztulásra, alázatra és a felebaráti szeretetre.

A helybeliek, szokásukhoz híven, a lelki táplálék mellett a testi táplálékra is gondoltak, így a szentmise után a tótteleki kultúrotthonban finomabbnál finomabb falatokkal vendégelték meg a zarándokokat. Ezen alkalommal szeretnénk megköszönni minden kedves zarándoknak, hogy velünk együtt ünnepeltek.

Formittág Tímea