Első fokon Tőkés nyert

Első fokon Tőkés nyert
A Legfelsőbb Bíróság visszautasította a nagyváradi Szentháromság Ortodox Parókiának a keresetét, amelyben azzal vádolta Tőkés Lászlót, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökét, hogy ő és több a környezetében lévő ember jogtalanul hatolt be a közelmultban a Lorántffy Zsuzsanna liceum melletti lezárt sportpályára, tudtuk meg Kolozsi Árpád ügyvédtől, Tőkés püspök jogi képviselőjétől.

Kolozsi Árpád érvelése szerint a bíróság helyesen döntött, hiszen a sportpályára szervezett focimeccs a közvélemény figyelmét felkeltő akció volt, nem azért mentek be a pályára, hogy bűncselekményt kövessenek el, mellesleg pedig a sportpálya lakatját is a református egyház szerelte fel.

Kolozsi hozzátette, hogy a döntés ellen tíz napon belül lehet fellebezni, majd tolmácsolta Tőkés püspök álláspontját, aki arra kéri az  ortodox egyházat, hogy fogadja reálisan a döntést és ne fellebezen, hogy ne mélyítse ezáltal a két egyház között amúgy sem zökkenőmentes viszonyt.

Kolozsi Árpád tudatta, hogy amennyiben megtörténik a fellebbezés, az ugyancsak a legfelsőbb biroságra kerül. Az a döntés már végleges lesz és amennyiben az ortodoxoknak kedvező döntés születik, akkor az ügyészség hivatalból nyomozást kell indítson Tőkés László ellen.