Elsejétől megszünnek a munkakönyvek

Elsejétől megszünnek a munkakönyvek
2011. január 1-től érvényüket vesztik az 1976/92. számú Dekrétum rendelkezései és az új törvény hatályba lépésével egyidőben megszünnek a munkakönyvek. Bevezetik az elektronikus nyilvántartást.

A 2011. január 1-én hatályba lépő új törvény szerint a munkáltatóknak és a területi munkafelügyelőségeknek június végéig kell visszaszolgáltatniuk a munkakönyveiket jogos tulajdonosaiknak. Ennek megfelelően azok a munkaadók, akik eddig őrizték és kitöltötték ezen dokumentumokat, fokozatosan, legkésőbb június 30-ig vissza kell adniuk ezeket az alkalmazottaknak. Hasonlóan kell eljárjanak a munkafelügyeletek is, amelyek ezen határidőig a munkáltatók rendelkezésére kell bocsássák a munkakönyveket. Ugyanakkor a munkatörvénykönyv által előírt céldátumok tiszteletben tartásával elkezdődött a területi munkafelügyelőségek székhelyein tárolt és kiegészített munkakönyvek leltározása, a bejegyzések kiegészítése és tanúsítása, valamint a munkakönyvekben eszközölt bejegyzések hitelesítése és a törvénynek megfelelő ellenjegyzése azon munkáltatók által, akiknek az esetében elfogadták a munkakönyveknek a székhelyen történő őrzését és kiegészítését. Emellett a területi munkafelügyelőségek tájékoztatni fogják a munkáltatókat azokról a lépésekről, melyeket meg kell tegyenek a munkakönyvek leadása érdekében.

Adatok átvétele

Annak érdekében, hogy próbaszerűen ellenőrizzék a ledolgozott munkaévek számát azon személyek esetében, akik 2001. április 1-je előtt dolgoztak, a munkakönyvekbe beírt adatokat a megyei nyugdíjpénztáraknak át kellett venniük, másolniuk és szkenelniük. Az adatok átvételének 2010 szeptembere, a szkenelésének pedig 2010 novembere volt a határideje. A nyugdíjhivatalok úgy vették át ezeket az adatokat, hogy a munkakönyvekhez mellékelni kellett a személyi igazolványok fénymásolatát, melyek tartalmazták a személyi számot (CNP). Igy természetesen a hiányzó és a fénymásolat-csatolmány nélküli munkakönyveket nem lehetett leadni a nyugdíjpénztáraknak. “Ez tehát az utolsó alkalom arra, hogy mindazok, akiknek a munkakönyve valamelyik munkáltatójuknál felejtődött, rendet rakjanak az irataik között. 2010 decembere után ugyanis csupán bírósági eljárással lehet majd igazolni a munka mezején eltöltött időszakot, amennyiben ennek regisztrálása nem történt meg a jelzett módon”, figyelmeztetnek az illetékesek. Megjegyzendő, hogy a fentebb leírt módszer nem érinti a nyugdíjasokat.

Annak érdekében, hogy a munkavállalók nyilvántartása zökkenőmentesen történjék, országos adatbázist alakítottak ki a munkafelügyeletnél, ahová kötelező módon a munkáltatóknak el kell küldeniük a területi felügyelőségeken keresztül, elektronikus formátumban az alkalmazottaik nyilvántartási jegyzékét. Ez többféleképpen történhet meg: online úton a hivatal honlapján keresztül, drótpostán, elektronikus aláírással vagy az adathordozónak a területi munkafelügyeletek székhelyén való letevésével. Az informatikai rendszer kiépítésének költségét a munkafelügyelet vállalta magára, a munkáltatók pedig ingyen vehetik igénybe a szolgáltatást.

Ciucur Losonczi Antonius