Előzetes panasz feliratügyben

Előzetes panasz feliratügyben
Reagálva a Bihari Naplóban múlt héten megjelent cikkre, hétfő délelőtt az RMDSZ nagyváradi frakciója egy előzetes panaszt tett le a városházán, melyben sérelmezi a hibás feliratozást.

A Nagyváradi Polgármesteri Hivatalnak és Ilie Bolojan polgármesternek címzett beadványában az RMDSZ-frakció azt kéri: cseréljék ki a hibás feliratú táblákat, tiszteletben tartva a vonatkozó, kormányhatározattal elfogadott 2001/215. számú közigazgatási törvény 12. cikkelyét, valamint javítsák ki az elírásokat. Az előzetes panaszban ugyanakkor felidézik, hogy idén júliusban lettek kicserélve a Polgármesteri Hivatal, illetve a Helyi Tanács megnevezéseket magyarul is tartalmazó táblák a városháza főbejáratánál, azonban úgy, hogy szemmel láthatóan különböznek a magyar betűk méretei abban az értelemben, hogy kisebbek a román betűknél, és ugyanakkor helytelenül van feltüntetve a Nagyvárad municípium szóösszetétel, mely helyett azt lehet olvasni, hogy Nagyváradi municipium, vagyis pluszba odakerült egy i betű, és a hosszú í betű helyett rövid i van.

Arra hívják fel a figyelmet: ezek az aspektusok ellentmondanak az említett törvény végrehajtási utasításainak 12. cikkelyének, mely a nemzeti kisebbségek anyanyelv használati jogairól rendelkezik a közigazgatásban, és kimondja azt, hogy „a helyi vagy megyei önkormányzatokhoz tartozó közintézmények anyanyelven történő feliratozása egy olyan táblával kell történjen, melynek betűi a méret, a karakter, a nagyság és a szín szempontjából hasonlóak kell legyenek a román feliratéhoz, ezen táblát pedig a hivatalos román feliratozást tartalmazó tábla alá kell helyezni”.

A törvény értelmében a fogalmazványra 30 napon belül választ kell adnia a hivatalnak.

Ciucur Losonczi Antonius