Előremenekülés döntéskényszerben

Előremenekülés döntéskényszerben

Bihar megye – A városban zajló
beruházásokat érintő
kérdésekről is tárgyalt
Érmihályfalva Helyi Tanács a kedden
délelőtt tartott rendes havi
ülésén. Az intézkedéseket
a pénztelenség és a kényszer
nyomán kell meghozni.


Az ivóvízhálózat teljes
felújításának, illetve
kibővítésének
beruházása 95%-ban elkészült.
A rossz hír, hogy 2008. december 31-ig 3,3
milló lej adósság
halmozódott fel a kivitelezők felé
az állam részéről, és
további 2,3 millió a város
részéről, mint önrész.
Utóbbit illetően a Megyei Tanács
annak idején vállalt 12%-ot, aminek csak
mintegy 20%-át teljesítette… Az
önkormányzat azt tervezi, hogy a
hálózatot működtető
vállalkozóra bízná, aki
látna benne fantáziát, mint
hosszú távú befektetésben.
Az előre befizetett bérleti
díjból fedeznék az
önrészt, a fejlesztést. A
hálózat természetesen
továbbra is a város tulajdonában
maradna, és ugyancsak továbbra is
ellenőrizné a vízdíj
alakulását. Ehhez kapcsolódik,
hogy úgynevezett speciális helyi
adó bevezetését tervezik.
Ettől a beruházás kezdetén
eltekintettek, mert úgy nézett ki, nem
lesz rá szükség.

Lakossági
áldozatvállalás


Változott a helyzet, mondta
Kovács Zoltán
polgármester, másrészt nincs arra
példa, hogy egy ekkora beruházás
esetén a lakosság ne vállaljon
legalább minimális terhet, ami
által nem csak segíti a
kivitelezést, hanem jobban
magáénak is érzi azt. Az első
gondolat az volt, hogy ezt az adót a hivatalban
lévő vezetőség
mandátumának lejártáig
vezetik be, de ha találnak a fent
említett vállalkozót, csak ez
évről lenne szó. A speciális
adó vízóránként
megállapított
mértékéről, illetve a jogi
személyek besorolásáról
még tart az egyeztetés. Szintén az
„előre menekülés”
stratégiáját
választották a
szemétgazdálkodás terén.
Mint ismeretes, az ezt kilenc évig
végző cég nemrégiben
egyoldalúan felmondta a szerződést,
lépéskényszerbe hozva az
önkormányzatot, mely most egyetlen
tulajdonosként kereskedelmi
társaságot hoz létre. Ez a
már előrehaladott szelektív
hulladékgyűjtési projekt mellett az
abba nem tartozó „egyéb”
szemét kérdését is
kezelné. A meglévő
szeméttelepet 2017–ig lehet
használni (a napokban lejárt
szeméttelep–bezárási
határidő falvakra, községekre
vonatkozott).