Előrehozott önrendelkezés

Előrehozott önrendelkezés
Nagyvárad – Csütörtök délután a Szent László Római Katolikus Gimnáziumban szokásos havi összejövetelüket tartották a premontrei öregdiákok. Dr. Földes Béla beszélt az előrehozott önrendelkezésről.

A megjelenteket Pásztai Ottó egyesületi elnök köszöntötte, majd Zalder Éva igazgatónő hívta fel a figyelmüket azokra a közelgő eseményekre, melyeken a Szent László Római Katolikus Gimnázium diákjai is részt vesznek.

Ezt követően az e havi premontrei öregdiák találkozó meghívottja, dr. Földes Béla főorvos, a Romániai Máltai Segélyszolgálat váradi munkacsoportjának vezetője tartott előadást az előrehozott önrendelkezésről. Arra hívta fel a figyelmet: a 21. században nagy kihívást jelent a civilizált világ számára, hogy tisztességes módon rendezze a generációk közti egyensúlyt. A statisztikai adatok ugyanis azt mutatják, hogy a fejlett nyugati országokban 25 millió olyan idős ember él, akiknek a szellemi állapota olyan, hogy a közösség gondoskodására vannak utalva. Európában körülbelül 8 millió, Romániában pedig 700 ezer ilyen esetről beszélhetünk. „Noha a várható élethossz egyre növekszik, az ember biológiai programja pedig 130 évre szól, a cigaretta és a stressz elrontja e virtuális lehetőségünket”, magyarázta a főorvos. Hozzátette: Sárközy francia elnök ugyan szorgalmazta egy olyan átfogó terv kidolgozását, mely méltosággal rendezné az idős vagy kiszolgáltatott emberek biztonságát a társadalomban, viszont csupán a projekt feltételeinek a finanszírozása 1,6 milliárd euróba kerülne, a kivitelezés pedig ennél sokkal többe.

Logisztikai komplexum

Az előadó arra emlékeztette hallgatóságát: hajdan a járványok jelentették a fő gondot a medicina számára, később az akut betegek ellátására helyeződött a hangsúly, néhány éve pedig az Egészségügyi Világszervezet a gondozás jelentőségét is elismerte. Jelenleg Romániában Cseke Attila szakminiszter próbálkozik valamivel, azonban Dr. Földes Béla szerint rosszul kommunikálja egyébként támogatható szándékát. Konkrétan arról a hatvanhét, szerény lehetőségű kórházról van szó, melyeket átalakítanának más jellegű ellátóközpontokká. Erre azért van szükség, mert az országban csak 130 ápolóintézmény van, melyekből 53-at karitatív szervezetek működtetnek. Ezekben márciusban 7151 személyt gondoztak, és 4180-an voltak várólistán. Amennyiben a 33 hónaposra tervezett, 220 millió lejbe kerülő program tehát megvalósul, még úgy is az átalakított intézmények csupán 3 ezer rászorulót fognak tudni befogadni, tehát nem minden igény lesz kielégítve. Nagyváradon még rosszabb a helyzet: bár létezik egy erre vonatkozó 2003-as önkormányzati határozat, mégse jött létre egyetlen olyan multifunkcionális állami logisztikai komplexum (nem a klasszikus értelemben vett menhely) sem, mely fogadni tudná az idős vagy beteg embereket úgy, ahogyan az ők folyamatos vagy alkalmi szükségleteik ezt megkivánnák.

 Biztonságban legyenek

Dr. Földes Béla úgy vélte: bár nem az élet legszebb pillanatáról van szó, jó lenne, ha az emberek előre úgy szerveznék az életüket (40-50 éves korukban), hogy akkor is biztonságban legyenek, amikor személyi autonómiájukat jogi vagy szokásjogi okok miatt nem tudják gyakorolni. A családdal, orvossal, lelkésszel vagy barátokkal egyeztetett előrehozott önrendelkezés attól különbözne a szokványos végrendelettől, hogy nem az anyagiakról szólna, és kiküszöbölné azt a zűrzavart és marakodást, ami egy-egy haláleset bekövetkeztekor tapasztalható a rokonok körében. Tulajdonképpen azt jelentené, hogy az érintett felhatalmaz valakit, hogy miben dönthet a személyével vagy akár az életével kapcsolatban.

Ciucur Losonczi Antonius