Előadások a Heidelbergi Kátéról

Előadások a Heidelbergi Kátéról
A Heidelbergi Káté születésének 450. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi megemlékezés második napján, október 31-én több előadást is tartottak a Heidelbergi Kátéról.

A Partiumi Keresztény Egyetemen megtartott csütörtöki konferencia reggeli áhítattal kezdődött, amely alkalmával Herdean Gyöngyi református lelkipásztor hirdette az igét, majd dr. Lászlóffy Zsolt zeneszerző és előadóművész zongorajátékára került sor. Orosz Kálmán dr. Fekete Károly A Heidelbergi Káté magyarázata című kötetét mutatta be a szerző jelenlétében. Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke a Heidelbergi Káté időszerűsége, tekintettel a XXI. század igehirdetésére címmel tartott előadást, melyben kitért a prédikációra való felkészülés összetett feladatára, az igeismeret fontosságára, és Isten igéjének, a Biblia szerinti pontos magyarázatára. A Biblia ismerete mellett ugyanolyan fontos a Heidelbergi Káté ismerete is, hiszen annak ellenére, hogy utóbbiban csak a legfontosabb kérdésekre kaphatunk választ, de a káté teljes ismerete lehetővé teszi, hogy a hiányzó kérdésekre is választ kapjunk – hangzott el. Végezetül Csűry István hozzátette, hogy a XXI. században is szükség van a prédikációra, ha az igehirdető komolyan veszi Isten szavát és az évszázadokon át létező hitvallásokat.

Előadások

A nap további részében dr. Lévai Attila a komáromi Selye János Egyetem teológiai fakultásának dékánja A felvidéki református káték 1920-tól napjainkig címmel értekezett, míg dr. Zalatnay István A Heidelbergi Káté szerkezete és a magyarországi énekeskönyv címmel tartott előadást. Ballai Zoltán Ferenc, az Erdélyi Református Egyházkerület előadótanácsosa A kéziratos káték Erdélyben címmel, míg dr. Hermán M. János Az 1724-es Stehelin -féle svájci kátémagyarázat Tatai Ferenc által való fordításának története a XVIII. században címmel tartott előadást. A csütörtöki konferencia utolsó mozzanataként a jelenlevők megbeszélték az elhangzó előadásokat.

Nagy Noémi