Előadás Wass Albert életéről

Előadás Wass Albert életéről
Szatmár megye – Vasárnap két előadást is tartott a budapesti irodalomtörténész, Takaró Mihály az író életéről. Délelőtt Nagykárolyban, délután pedig Gencsen, a református templomban.

Vasárnap délelőtt, a nagykárolyi Belvárosi Református Egyházközség istentiszteletét követően, Takaró Mihály, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem előadója tartott előadást az erdélyi író, Wass Albert életéről és munkásságáról. A valamivel több mint egy órás előadáson népes hallgatóság vett részt.

Takaró Mihály irodalomtörténész, az író személye és munkássága körüli ellenségességet, a vele kapcsolatos tévhiteket szerette volna tisztázni, valamint rávilágítani a háborús bűnösségét „bizonyító” ellentmondásokra.

Az előadó végigkövette Wass Albert teljes életútját, az első verseinek megjelenésétől, regényeinek keletkezési körülményeiről egészen haláláig. Előadásból egy olyan szerencsétlen sorsú író személye bontakozott ki, akinek tulajdonképpen más bűne nem volt, minthogy szerette szülőföldjét Erdélyt. Wass Albert személye kora gyermekkorától kezdve bontakozott ki a hallgatóság előtt, az előadás során rávilágítva azokra a történelmi hatásokra, melyek érték és amelyek írásra ösztönözték. A hallgatóság megismerhette az író motivációját, melyek nagysikerű regényeinek megírására ösztönözték. Takaró Mihály beszélt Wass három házasságáról, az ellene elkövetett merényletekről, arról a kétségbeesett harcról, melyet azért folytatott, hogy Amerikában Erdélyről, az erdélyiekről kialakított képet megváltoztassa. Kilencven évesen, 1998–ban önkezével vetett véget életének úgy, hogy az az álma, hogy még egyszer Erdély földjére lépjen, nem valósulhatott meg.

Takaró Mihály délután Gencsen tartott hasonló előadást. Azon közel hetven személy vett részt.