Előadás az idősek jogairól

Előadás az idősek jogairól
Nagyvárad – Hétfő este A magyar kultúra ünnepe rendezvénysorozat keretében Kádár József jogász tartott előadást a városháza dísztermében a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületének szervezésében.

 

 

Az idősek részvétele a kultúrában és az idősek jogai című előadása kezdetén Kádár József jogász köszönetet mondott Biró Rozália alpolgármesternőnek, amiért mindig támogatja a nyugdíjasokat, és a rendezvény rendelkezésére bocsátotta a városháza dísztermét. Arra hívta fel a figyelmet: már az i.e. 5-6. században Konfuciusz, mint a társadalom jeles képviselője tételesen megfogalmazta az idősek tiszteletéről szóló útmutatásait, azt emelve ki, hogy különösen tisztelni kell őket, hiszen a tőlük kapott tudást és ismereteket fejlesztjük tovább. Megjegyezte: sivatagi népként a zsidóknál is egyfajta túlélési feltétel volt az öregek elismerése, 2500 évvel ezelőtt pedig Buddha intő jelként beszélt az idős kor fontosságáról, arra utalva ezzel, hogy egyszer mindnyájan ezüstkorúak leszünk, tehát olyan életvitelt kell folytassunk, mely bölcsebbé tesz bennünket, és ugyanakkor az idősek számára is lehetőséget kell biztosítani a tanulásra. Később az ősmagyaroknál az idősek regölték el a régi történeteket, és a hagyományőrzésben is szerepet játszottak.

 

Érvényes törvények

 

Napjaink modern társadalmainkban az a szemléletmód uralkodik, hogy minden társadalmi csoportnak biztosítani kell az alapvető szólás és szabadságjogokat, illetve a különböző szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz való hozzáférhetőségi jogot, és ugyanakkor a különböző társadalmi rétegek közti interdependencia jellemző, vagyis a jogok hatással vannak egymásra. Ha például csorbítanánk az idősek jogait, nincs semmi garancia arra nézve, hogy amikor mi megöregszünk, másképp bánnak majd velünk. Az Európai Unió 2000. december 7-én elfogadott Alapjogi Chartáját 2009. december 1-jén a Lisszaboni szerződéssel módosított III. fejezetének 25. cikkelye az egyenlőségi jogok közt megemlíti az idősek jogait is („Az Unió elismeri és tiszteletben tartja az idősek jogát a méltó és önálló élethez, a társadalmi és kulturális életben való részvételhez”), de a tagállamokra bízza, hogy miként juttatják ezt érvényre. Ennek ellenőrzésével 2007 óta a bécsi székhelyű, az EU Alapjogi Ügynöksége nevű intézmény foglalkozik. Romániában az uniós jogharmónizációt előkészítő, 2003. október 31-én elfogadott alkotmányban található több olyan cikkely, melyek kimondottan fontosak lehetnek az idősek számára. Kádár József néhány olyan hatályban levő törvényt, illetve kormányhatározatot is felolvasott, melyekben előfordul az idős személyek terminológia: az 1997/208. számú, a 2007-ben újraközölt 2000/17.számú, az ezt módosító 2008/270. számú, a 2000/16. számú és 2011/27. számú törvények, valamint a 2009/629. számú kormányhatározat erre vonatkozó bekezdéseit. A teljes szövegek kinyomtatott példányait hazavihették a jelenlevők, akiket a jogász arra kért: ha problémáik vannak, keressék fel az RMDSZ-es parlamenti irodákat, sőt, akár ők maguk is javasolhatnak a politikusoknak törvénymódosításokat.

 

Ciucur Losonczi Antonius