Előadás a koldulórendekről

Előadás a koldulórendekről
A váradi püspökség koldulórendi kolostorairól tartott előadást péntek délután Bélfenyéri Tamás történész, a RODOSZ Café előadássorozaton belül, a Partiumi Keresztény Egyetemen.

A rendezvénysorozat péntek délutáni megnyitóján Tőtős Áron, a Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetségének (RODOSZ) Bihar megyei elnöke szólt a szövetség megalakulásáról, célkitűzéseiről. Mint elhangzott, a szövetség doktoranduszok, mesterisek, fiatal kutatók számára alakult abból a célból, hogy érdekképviseletet biztosítson számukra, s egyúttal tudományos tevékenységeket, workshopokat, konferenciákat szervezzen.

Nem felületesen

Egyre inkább globalizálódó világunkban a dilettantizmus is egyre inkább teret nyer, felületesek vagyunk, szükségünk van olyan előadásokra, ahol a téma szakértői szólalnak fel, s ahol vitatkozni lehessen, beszélgetések alakulhassanak ki, nem csak felületes információkkal maradjon az ember – mondta a szövetség elnöke, majd köszönetét fejezte ki a Partiumi Keresztény Egyetemnek a helyszín biztosításáért.

Dr. Győrbró András, a PKE oktatója, a rendezvénysorozat tudományos koordinátora arról szólt: olyan időket élünk, amikor a nyugalmas, biztonságosnak látszó dolgok megkérdőjeleződnek, kérdésessé válik az, hogy mi lesz velünk, mikró- és makrótársadalmunkkal, minden szinten új információkra van szükségünk, s ezt a célt szolgálja a most kezdődő sorozat is. A második alkalommal megszervezett előadássorozat a Velünk élő tudomány címet viseli és novembertől jövő és júniusáig kilenc lépésben – azaz kilenc előadás során – a legkülönfélébb témákat sorakoztatja fel.

Változatos témák

A tudományos koordinátor röviden bemutatta mind a kilenc előadót és ismertette az előadások témáját. Szó lesz többek között a menekültügyről, az Európai Unió válságáról, de a daganatos betegségekkel kapcsolatos tényezőkről,illetve öngyógyításról is, illetve épületek energiahatékonyságáról. Mint elhangzott, a meghívott előadók rangos, a magyar tudományosság élvonalához tartozó szakemberek, de ezzel együtt lehetőséget adnak az „ifjú, feltörekvő generációnak is”.

Bélfenyéri Tamás pályakezdő történész előadásának alapját a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság által kiadott Partiumi Füzetek sorozaton belül az idén napvilágot látott A váradi püspökség koldulórendi kolostorai a középkorban című dolgozata képezte. A rendkívül részletes, mintegy kétórás előadás során szó esett a Ferences-rendi és a Domonkos-rendi kolostoorkról, az Ágoston-rendi remetekolostorkról, továbbá a tulajdonbirtokokhoz való viszonyulásukról, arról, hogyan gazdálkodtak ezekben a kolostorokban, milyen adományokat kaptak a hívektől. Amint a dolgozatban szerepel, a váradi egyházmegyében a koldulórendek közül a ferencesek voltak a legnépszerűbbek, hét kolostorukkal. Ők jobban élvezték a püspökök támogatását, mint a Domonkosok, akiket csak későn hagytak letelepedni. A kevés forrás ellenére a vizsgált kolostorok szinte minden birtoktípsura példát szolgáltattak. Mégis, a koldulórendek, úgy tűnik, leginkább az adományokra voltak rászorulva, s például a ferencesek számára az egyház ruházat és a kegytárgyak képezték a legnagyobb értéket, ezekre vonatkozik a legtöbb forrás. Az előadás végén a résztvevők kérdéseket tettek fel.

Neumann Andrea