Elmélkedés látszatról és valóságról

Elmélkedés látszatról és valóságról
Nagyvárad – Március 24-26. között A tetszetős látszattól a megrázó valóságig címmel nagyböjti lelkigyakorlatot tartanak a Barátok templomában. A moderátor Ft. Szaniszló Tibor atya, csengődi plébános.

A szerda délutáni együttlét alkalmából Ft. Kiss Albert főesperes-kanonok, a Barátok temploma plébánosa köszöntötte a jelenlevőket. Arra hívta fel a figyelmet: a lelkigyakorlat segít abban, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, és jobban megértsük a feltámadás misztériumát. Feladatunk, hogy megnyissuk szívünket, hogy Isten kegyelme kezdjen el munkálkodni bennünk.

Az evangélium Szent János könyvéből szólt. Szentbeszédében a magyarországi Csengődről érkezett Ft. Szaniszló Tibor arról elmélkedett: olyan világban élünk, hogy mi, keresztények sokszor rászorulunk arra, hogy különbséget tegyünk a tetszetős látszat és a valóság közt. Örökké a látszatot kergetjük, e mellett döntünk, és ezáltal elveszítjük a kapcsolatot az élő Krisztussal. Nem hiszünk többé abban, hogy csakis ő tud szabaddá tenni bennünket, mert egyre nagyobb az öntudatunk, és úgy gondoljuk: mindenkinél, még Istennél is jobban tudjuk, hogy mit kell tenni.

Krisztusra kell figyelni

Katolikusnak, igazi kereszténynek lenni nem ezt jelenti. Mit használ, ha az egész világot megnyerjük magunknak és mindenki tapsol nekünk, de a lelkünk mindennek kárát látja?”, figyelmeztetett a tisztelendő. Hozzátette: ha Istent mellékvágányra küldjük, akkor összekeverjük a hitet az érzelmekkel. Elcsodálkozunk azon, hogy “szektásodunk”, ahelyett, hogy észrevennénk: az lenne a helyes, ha egész életünk egy istentisztelet volna. Ha drasztikus változásokat akarunk, azt hisszük, hogy az egyház “egy csináld-magad mozgalom”, akkor a vallást lesilányítjuk a szórakoztatóipar egyik termékévé, pedig “az Úrnak nem showmanokra van szüksége”. Nem hatalmas bulikat kell tehát szervezni, hanem Krisztusra kéne figyelni, arra, hogy csak Isten tud reményt adni nekünk és megvigasztalmi minket, hangsúlyozta Tibor atya.

Ciucur Losonczi Antonius