Ellenőrzik a településeket

Bihar megye – Bár letelt az erre kiszabott
határidő, nem mindenhol zárták be
a szeméttelepeket. Egyelőre csak
figyelmeztetnek az illetékesek.


A Bihar megyei Környezetvédelmi
Felügyelőség a napokban elkezdte
ellenőrizni, hogy a települések
bezárták-e a szeméttelepeket,
illetve megtörtént-e a
közbeszerzési eljárás a
szemételszállítás
megoldására. Mint már lapunkban is
olvashatták, az Európai Bizottság
elrendelte, hogy az unió területén
minden olyan szeméttárolót
zárjanak be, amely nem felel meg a
környezetvédelmi
követelményeknek. Bihar megyében
egyedül a nagyváradi
szeméttároló felel meg az
előírásoknak, néhány
szeméttelepet még átmenetileg
használni fognak, de a legtöbbet –
szám szerint 91-et – mostanra már be
kellett záratni.

Haladék


Ioan Buzlea, a felügyelőség
munkatársa tegnap,
kérdésünkre elmondta: elvileg
megtörtént a szóbanforgó
települések bezárása, s a
napokban el is kezdték a települések
ellenőrzését. A folyamat
lassú, mivel mindössze négy
felügyelő dolgozik a
szabadságolások miatt, s naponta
két településnél többet
nem tudnak ellenőrizni. Az eddigiek során
találtak olyan helységeket, ahol minden
tervszerűen történt, de olyat is, ahol
még folyamatban van a bezárás
és a közbeszerzési
eljárás. Ez utóbbiak augusztus
15-ig kaptak haladékot arra, hogy
megtegyék a szükséges
itnézkedések.


Hétfőn Kiskerekiben jártak, s azt
konstatálták, hogy a hét
szemetesgödörből ötöt
bezártak, kettőt lefedtek, s jelenleg
még folyamatban van a
szemételszállítás
megoldása. Ma a tervek szerint
Érbogyoszlót látogatják
meg, ahol tudomásuk szerint a két telep
közül csak az egyiket zárták
be. Egyelőre csak figyelmeztetnek, de ha a
települések vezetői ezek után
sem intézkednek, százmilliós
nagyságrendű
pénzbírságokat róhatnak ki.