Ellenőrzik a borkereskedőket

Bihar megye – A szakminisztérium 2008/224. számú rendeletének megfelelően a Bihar Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság engedélyezi a borok forgalmazására alkalmas helyiségeket.

Az érintettek egy írásbeli kérvényt kell benyújtsanak a hivatal székhelyén, mely után az állami szakhatóság ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a minimális felszereltségi feltételek (szellőztetési rendszer, optimális hőmérséklet, víz- és csatornahálózat, megfelelő padlózat és tárolóedények stb.). Jelen pillanatban tizenöt engedélyezett bornagykereskedés működik a megyében, tíz Nagyváradon, kettő Belényesen és egy-egy Élesden, Nagyszalontán és Margittán.

A forgalmazókat ugyanakkor arra kötelezik, hogy nyilvántartást vezessenek a borszállítmányokról egy speciális jegyzéknek megfelelően, s értesítsék a felügyelőket a láttamoztatás megtörténte érdekében a rakomány kiürítését követő 5 napon belül. Azok a borkereskedők, akik nem rendelkeznek engedéllyel, 4.000-10.000 lej közötti bírságra számíthatnak. A kereskedőknek kötelességükben áll, hogy valamennyi szállítmányt minőségileg megvizsgáltassák egy engedéllyel rendelkező laboratóriumban, mely Bihar megyében a Nagyváradi Egyetem Környetvédelmi Kara keretében működik. A felügyelők ugyanakkor rajtaütésszerű minőségi ellenőrzéseket végezhetnek.