Ellenőrizni fogják a fogyatékkal élő személyek jogainak betartását

Ellenőrizni fogják a fogyatékkal élő személyek jogainak betartását
Független monitorizáló bizottságot hoznak létre, amely a fogyatékkal élő személyek jogainak tiszteletben tartását fogja ellenőrizni. A részletekről Biró Rozália beszélt.


Biró Rozália szenátor, a szenátus Emberjogi, Vallási és Kisebbségügyi Bizottságának elnöke március 31-i sajtótájékoztatóján a 2016/8-as számú törvény gyakorlatba ültetéséről beszélt. A szenátor törvénykezdeményezését decemberben hagyta jóvá a képviselőház, januárban pedig már életbe is lépett 2016/8-as számú törvény, amely egy független monitorizációs bizottság létrehozását teszi lehetővé. Ez a bizottság az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményben foglaltak betartását ellenőrzi majd. Az egyezményt Románia 2010-ben ratifikálta, ami azt jelenti, hogy vállalta, hogy törvényeiben és a törvények alkalmazása során biztosítja a fogyatékossággal élő gyerekek, felnőttek számára a másokéval egyenlő jogokat. A törvény gyakorlatba ültetése volt a témája a március 29-én megtartott nemzetközi konferenciának, amelyen Biró Rozália szenátor is részt vett Bukarestben. A konferencián a törvény alkalmazásának tervét beszélték meg, milyen lépéseket kell tenni a jövőben, jelenleg milyen helyzetben vannak az intézményes keretek között élő fogyatékos személyek stb. Mint elmondta, ki kell dolgozni az egyezmény megvalósításának tervét, és ebbe bele kell vonni a fogyatékos emberekkel foglalkozó civil szervezeteket is, a monitorizáló bizottságban pedig, olyan szakemberek kell részt vegyenek, akik foglalkoztak fogyatékos emberekkel.

Hatáskör

A szenátor ismertette a parlamenti felügyelet alatt működő monitorizáló bizottság felépítését, hatáskörét és, hogy miért van szükség ennek működésére és hogy milyen esetekben léphet majd fel. Mint elmondta, a bizottság ellenőrizni fogja, hogy a különböző intézményekben betartják-e a fogyatékos személyek jogait, ha visszaélést észlelnek, akkor értesítik az illetékes szerveket és ha ezután sem történik semmi, akkor panasszal is élhetnek. A bizottság elnöki és alelnöki tisztségére jelentkezőket jövő héten hallgatják meg. Remélhetőleg a bizottság fél éven belül működni fog – hangzott el. A törvény előírja, hogy a bizottság mellett létre kell hozni egy vagy több kapcsolati pontot (öt minisztérium szintjén fog működni) és egy koordinációs mechanizmust (ez már létezik: Fogyatékossággal Élők Országos Hatósága) a kormányon belül. Egy-egy ellenőrzés során a monitorizáló bizottság tagja mellett külső szakértők is részt vesznek majd, ezzel biztosítva az objektivitást és az átláthatóságot.