Elkezdték a kiköltöztetést

Elkezdték a kiköltöztetést

Nagyvárad- Eldőlt: a Kolozsvári
úti 66., illetve 106. szám alatti
iskolaépületekbe költöztetik a
Partenie Cosma Közgazdasági
Főgimnáziumot. A négy magyar
tannyelvű osztály marad a Nogáll utcai
ingatlanban.


A nagyváradi Polgármesteri Hivatal
két évvel ezelőtt sikeresen
megpályázta a Regionális
Operatív Program
egyik
kiírását, melynek
értelmében 1,3 millió euró
vissza nem téritendő
támogatást nyert el a Szent
László Római Katolikus
Gimnázium épületének
renoválása céljából.
Mivel perspektívában gondolkodtak, annak
a Nogáll/Partenie Cosma utca 5. szám
alatti ingatlannak a
korszerűsítését
tűzték ki célul, melyet
néhány esztendeje az állam
visszaszolgáltatott a Vincés
Nővérek Rendjének, mely
átadta használatra a váradi
püspökségnek azért, hogy a
Szent László Gimnázium
működjék benne. Utóbbi annak
idején bérleti szerződést
kötött a helyhatósággal
arról, hogy a Partenie Cosma
Közgazdasági Gimnázium
üzemeljen az épületben, mely
megállapodás 2010. június
26-án lejárt.A
finanszírozás szempontjából
jelentős gondot okozott azonban, hogy az
egyházi iskola nem működött a
megfelelő helyen, ezért idén
márciusban a Szent László
Gimnázium négy osztályát
átköltöztették a Nogáll
utcai ingatlanba. Ennek ellenére a
szakminisztérium továbbra sem
hajlandó utalni a
felújításra szánt
pénzt. A bizonytalan helyzet arra
késztette a püspökséget, hogy
átiratban kérje az épület
szabaddá tételét, augusztus 31-i
határidővel.

A magyar osztályok maradnak


A kialakult helyzetre közösen
próbált optimális megoldást
találni a váradi önkormányzat
és a Bihar Megyei
Tanfelügyelőség
, úgy, hogy
ez az infrastruktúra, valamint az oktatók
és a diákok szempontjából
is elfogadható legyen. Biró
Rozália
alpolgármester és
Dorel Luca
főtanfelügyelő kedden arról
számolt be: úgy határoztak, hogy a
Partenie Cosma Közgazdasági
Főgimnázium osztályait a
Kolozsvári út 66., illetve 106.
szám alatti ingatlanokba költöztetik.
Az előbbi helyszínen működő
Alexandru Roman Középiskolát
ugyanakkor szintén áthelyezik az
utóbbi épületbe, mely jelenleg
üresen áll. A költöztetés
várhatóan két-három hetet
vesz igénybe és az Ingatlanügyi
Igazgatóság járműveinek
segítségével
bonyolítják le.A Kolozsvári
út 66. szám alatti tanintézet
húsz teremmel rendelkezik.
Parkolóhelyeket alakítanak ki a
környékén, és
bejáratot nyitnak a Körös felé
eső oldalon. A 106. szám alatti
épületben tizenkét terem
található, ezek közül
kettőt újrafestenek. Informatikai labort
létesítenek, rendbe teszik a
dísztermet és aszfaltoznak is. A
gazdasági líceum négy magyar
tannyelvű osztálya viszont a
Nogáll/Partenie Cosma utca 5. szám alatti
ingatlanban marad, és továbbra is ezen a
helyen lesznek azok a szaklaboratóriumok, ahol a
közgazdász-jelöltek gyakorlati
óráikat tartják.

Támogatják a campust


A Polgármester Hivatal azt is
eldöntötte: jogi-adminisztratív
úton támadja meg a
szakminisztériumot, amiért nem
hajlandó folyósítani a sikerrel
megpályázott pénzt. Ugyanakkor
jelentős összeggel támogatja azon
campus elkészültét, ahová az
elképzelések szerint 2011.
őszétől teljesen vagy
részlegesen beköltözhet a
Közgazdasági Főgimnázium. Eddig
1,3 millió lejt költettek e célra,
azonban a majdani 24 tantermes
iskolaépületnek csupán az alagsora
készült el, vagyis a nulladik szintig
jutottak. Idén és jövőre
további 7,5 millió lejt fognak kiutalni,
melyből sportpályának és
sétányoknak a
kialakítására is telik. Addig is
igyekeznek megkönnyíteni a partenie
cosmás diákok dolgát azzal, hogy
esetleg módosítanának a
környékbeli buszjáratok
útvonalán, vagy a Helyi
Közszállítási Vállalat
(OTL) különjáratot
biztosítana részükre. Ciucur
Losonczi Antonius