Elkezdődött a Hargita és Kovászna megyeközi együttműködés

Elkezdődött a Hargita és Kovászna megyeközi együttműködés
Sepsiszentgyögy – Borboly Csaba és Tamás Sándor megyei tanács-elnökök vezetésével a mai napon a két megye küldöttei tárgyalásokat folytattak Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldet érintő fejlesztési kérdésekről.

A megyei elnökök kifejezték szándékukat, hogy a Székelyföldet egységes európai régiónak tekintik, és fejlesztési szempontból ilyenként kezelik. Ennek érdekében a következő hónapokban tartalommal töltik fel a két megye között hat éve megszületett együttműködési megállapodást, rendszeres egyeztetéseket kezdeményeznek olyan kérdésekben, mint a turizmus és az infrastruktúra fejlesztése, munkahely-teremtés, környezet-védelem, valamint a Székelyföld egységes arculatának kialakítása és önazonosságának erősítése. Az együttműködésbe Maros megyét is bevonják.

A megbeszélésen a két megye vezetői áttekintették két közös kezdeményezésű

projekt: a regionális hulladék-lerakó, és a a turisztikai fejlesztéseket megvalósító “Borvíz útja” projekt helyzetét. Mindkét projekt hosszú előéletre tekint vissza, de megvalósításukhoz bürokratikus és döntéshozatali akadályok miatt mindeddig nem sikerült hozzákezdeni. A mostani találkozón kialakított közös álláspont szerint a két megye közösen lép fel az illetékes minisztériumnál az akadályok haladéktalan elhárítása és a projektek azonnali elindítása érdekében. Az események felgyorsulását jelzi, hogy a minisztérium képviselőivel már a holnapi nap folyamán személyes találkozón ismertetik a közös álláspontot.

A megyei vezetők megegyeztek abban, hogy a továbbiakban egymás közötti hivatalos levelezésüket magyar nyelven folytatják.

A megbeszélésen résztvett Demeter János, a Kovászna Megyei Tanács, míg Petres Sándor a Hargita Megyei Tanács alelnöke, a két megyei hivatal több vezetője és tanácsadója.