Elkezdődtek az írásbeli érettségi próbák

Nem kaptak különösen nehéz feladatokat román nyelvből és irodalomból az érettségizők. Daniel Negrean Bihar megyei főtanfelügyelőtől megtudtuk: két fiatalt kizártak, amúgy minden rendben zajlott.

Volt, aki az első, volt, aki a harmadik tételt találta nehezebbnek az érettségi hétfői, román nyelv és irodalom próbáján, azzal viszont egyetértettek az általunk megkérdezett magyar tagozaton végzett érettségizők: összességükben a feladatok nem voltak nehezek, aki tanult, teljesíteni is tudott.

Az érettségi első írásbeli próbája kilenc órakor kezdődött el, s például a nagyváradi Ady Endre Középiskolában vizsgázók között volt, aki már tizenegy órakor leadta a dolgozatot, de a legtöbben déltájt jöttek ki a vizsgáról. Ebben a vizsgaközpontban érettségiznek egyébként a Szent László, a Lorántffy Zsuzsanna, valamint a borsi Tamási Áron iskola végzősei is.

Feladatok

Mivel ezúttal a tételeket is le kellett adniuk, magukat az érettségizőket kérdeztük arról, hogy mit kaptak. Megtudtuk: első feladatként egy ismeretlen szöveggel kapcsolódóan kellett több kérdésre válaszolniuk. Ezek többek között szinonimákra, mondatalkotásra, összekötő szavak magyarázatára, igeidők értelmezésére vonatkoztak, ezenkívül a szöveg utolsó részét pár szóban el kellett magyarázniuk. A második feladat az volt, hogy egy indokló szöveget írjanak arról, hogy miért fontos az életben a követendő modell. Harmadik feladatként egy két-három oldalas esszét kellett írjanak arról az életszemléletről, melyet Ion Barbu, vagy Tudor Arghezi, vagy Lucian Blaga egyik általuk kiválasztott verse közvetít. „Ez a feladat egy kicsit nehezebb volt, de mindent összevetve nehezebb tételekre számítottunk. Könnyebb volt, mint a szimulálás” – válaszolt kérdésünkre Incze László, a nagyváradi Szent László Római Katolikus Középiskola egyik érettségizője.

Kizárták

Daniel Negrean Bihar megyei főtanfelügyelőtől megtudtuk: két fiatalt zártak ki az érettségi tegnapi próbájáról. Az egyik diák a margittai Horea műszaki líceumban érettségizett és puskázni próbált, viszont az erre a célra előkészített papírdarabkát nem volt alkalma használni. Miután összevetették a dolgozatot a „puska” tartalmával és nem találtak hasonlóságot a szövegek között, úgy döntöttek, hogy őt csak erről a szesszióról zárják ki, tehát ősszel ismét jelentkezhet az érettségire. A másik érettségizőnek viszont nincs joga feliratkozni a következő két érettségi szesszióra, mivel a vizsga alatt telefonon próbált kommunikálni valakivel. Ezúttal senki nem érettségizett kórházban, viszont hárman külön teremben vizsgáztak úgy, hogy lediktálták a dolgozatot. Egyikük eltörte a kezét, ketten pedig szpasztikus tetraparézisben szenvednek. Az érettségi első írásbeli vizsgája amúgy rendben zajlott, a vizsgázók mindenütt időben kapták meg a tételeket, sehol nem volt áramkimaradás, tette hozzá a főtanfelügyelő. Kedden anyanyelvükből vizsgáznak azok a diákok, akik nem román tagozaton végeztek.

Neumann Andrea