Elkezdődtek a vizsgaszimulálások

Elkezdődtek a vizsgaszimulálások
Rendben zajlott megyénkben mind az országos felmérő szimulálásának, mind a próbaérettséginek az első megmérettetése. Néhány diák különleges körülmények között vizsgázott. Senkit nem zártak ki.

Amint Claudiu Damian Bihar megyei tanfelügyelőségi szóvivőtől megtudtuk, a hétfői, első próbán az 5300 nyolcadikos diák közül 540-en hiányoztak, a 4094 tizenegyedikes diák közül a hiányzók száma 180 volt, a 4180 végzős diák közül pedig 283-an hiányoztak Bihar megyében. Más évektől eltérően, ezúttal a tizenegyedikesek részvételi aránya volt a legmagasabb (95,61%), őket követték a tizenkettedikesek 93,23%-kal, s a nyolcadikosok esetében volt a leggyengébb (89,82%). A román nyelvből és irodalomból írt próbamegmérettetés rendben zajlott, senkit nem zártak ki, s azok is rendben leadták a dolgozatot, akik különböző okok miatt speciális körülmények között vizsgáztak. Összesen hét különleges eset volt, mindahány Nagyváradon: két középiskolás és egy nyolcadikos diák külön teremben vizsgázott úgy, hogy lediktálta a dolgozatot egy tanárnak, egy nyolcadikos diák egy szövegnagyító készüléket igényelt, s ezt a rendelkezésére is bocsátották, két nyolcadikos diák a feladatokat Braille-írásban kapta meg, egy nyolcadikos diák számára pedig a vizsgaidő meghosszabbítását hagyta jóvá a Bihar megyei Tanfelügyelőség.

Eltérő feladatok

Míg a nyolcadikosok egységes tételeket kaptak román nyelvből és irodalomból, a tizenegyedikesek és a tizenkettedikesek számára más-más feladatokat dolgoztak ki, s ezeken belül is különböztek a humán és a reál szakok számára kidolgozott tételek. Azok a nyolcadikos, magyar tagozatos diákok, akiket megkérdeztünk, azt mondták: nehezebb tételekre számítottak, örülnének, ha a tényleges vizsgán sem kapnának majd ezeknél bonyolultabbakat. Első feladatként egy nem tanult verssel kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk, többek között meg kellett indokolniuk, miért lírai szöveg, második tételként pedig egy sakkjátékkal kapcsolatos szöveget, s ehhez fűződő szövegértési és mondatelemzési feladatokat kaptak, továbbá egy fogalmazást is kellett írniuk egy általuk szeretett játékról. A reál osztályba járó tizenegyedikeseknek többek között egy indokló szöveget kellett írniuk arról, hogy egy nyilvános beszéd mennyire befolyásolhatja az érzelmeket, meg kellett indokolniuk az igeidők használatát egy megadott szövegben, továbbá elemezniük kellett egy Eminescu-verset. Az általunk megkérdezettek a második tételt tartották a legnehezebbnek. A humán tagozatos tizenkettedikeseknek többek között elemezniük kellett Ion Barbu Riga Crypto şi lapona Enigel című versét, s azok a magyar tagozatosok, akiket megkérdeztünk, ezt a tételt tartották a legnehezebbnek.

Anyanyelvi vizsga

Kedden az anyanyelvi megmérettetéssel folytatódnak a szimulálások mind a nyolcadikosok, mind a tizenegyedikesek és tizenkettedikesek számára. Bihar megyében 1150 körüli azoknak a magyar tagozatos nyolcadikosoknak a száma, akiknek elvileg részt kellene venniük, ugyanakkor hatszáz-hétszáz magyar tagozatos tizenegyedikest, illetve hasonló számú tizenkettedikest várnak a próbaérettségi anyanyelvi vizsgájára Bihar megyében.

Neumann Andrea