Elkezdődtek a Bogdánffy-vasárnapok

Elkezdődtek a Bogdánffy-vasárnapok
Nagyvárad – A vasárnap déli szentmise keretében a Mária Légió tagjai jelképesen átvették a vértanú püspököt ábrázoló zászlót a Bazilikában, s ezzel elkezdődtek a Bogdánffy-vasárnapok.

A vasárnap déli szentmise keretében a Mária Légió tagjai jelképesen átvették a 2010. október 30-án boldoggá avatandó vértanú püspököt ábrázoló zászlót a váradi Székesegyházban, s ezzel elkezdődtek a Bogdánffy-vasárnapok, melyek arra figyelmeztetik a híveket, hogy imák és különféle ájtatosságok által készüljenek a szentéletű főpásztor boldoggá avatására. Mindez azt jelenti, hogy a Bazilikában hét vasárnapon keresztül különböző csoportok, lelkiségi mozgalmak részvételével emlékeznek meg a katolikusok Nagyvárad vértanú püspökéről.
Mons. Fodor József általános helynök Bogdánffy Szilárd máriás lelkületéről beszélt a prédikációjában. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt püspököt szeretet és vonzalom fűzte a Szűzanyához, ezt bizonyítja többek közt az, hogy első misés fényképére Mária hálaadó énekének első mondatát írta. Oktatóként és lelkipásztorként is arra törekedett, hogy a felnövekvő ifjúságot Mária szeretetére és tiszteletére nevelje, például az orsolyita gimnázium lelki vezetőjeként Merici Szent Angéla harmadrendet alapított, hogy a tanulmányaikat befejező lányok világi emberként is szolgálhassák Istent.
A mise végén a jelenlevők elkezdték az első napi kilenced-imát.
 
Ciucur Losonczi Antonius