Elkezdődött az Arany János-év

Elkezdődött az Arany János-év
Csütörtökön Szőcs Géza kormánybiztos a nagyszalontai református templomban megnyitotta az Arany János-emlékévet+ A városháza dísztermében Áder János köztársasági elnök mondott beszédet.

Arany János születésének bicentenáriuma alkalmából március 2-án rangos események zajlottak a szülővárosában, Nagyszalontán. Reggel 9 órától ünnepi istentisztelet kezdődött abban a református templomban, ahol a költőt is megkeresztelték. Isten megtartó igéjét Mikló István Boldizsár tiszteletes hirdette Máté evangéliuma 19. részének 16-tól 21-ig terjedő versei alapján. Szószéki beszédében párhuzamot vont a Krisztus követésére vonatkozó elhívatottság, és aközött, hogy mi hogyan viszonyulunk Arany János örökségéhez. Azt kérdezte: tudunk-e úgy tekinteni a költőre, mint eszközre Isten kezében, és még az ünneplésben is Krisztust követni, Arany János által is?

Az egybegyűlteket köszöntő Mikló Ferenc lelkipásztor azon meggyőződésének adott hangot: az Arany-év csak akkor tölti be a feladatát, ha a szellemóriássá nőtt Arany János rendkívüli életművéhez, példamutató életéhez és költészetéhez hűek maradunk, és nemcsak a költőre, hanem arra az igaz emberre emlékezünk, akinek nagy elméjét csak nagy szíve múlta felül, ami a kálvini háttérből táplálkozott, átérezve azt, hogy az igeközpontúság mit kell jelentsen egy ember életében.

Az Arany János jubileumi emlékévet Szőcs Géza magyarországi kormánybiztos nyitotta meg. Arra hívta fel a figyelmet: a költői szó nem csupán lelkiismerete egy nemzetnek, hanem tudatának, énjének, önazonosságának összetartó ereje, „a tömeget a költő szava teszi nemzetét”. Az istentisztelet végén Mikló Ferenc Arany-plakettet ajándékozott Szőcs Gézának, melyet az egyházközség egy tagja készített.

MTA-gyűlés

Az ünnepségsorozat ezután a városháza dísztermében folytatódott. A megjelenteket a szervezők nevében Patócs Júlia, az Arany János Művelődési Egyesület elnöke köszöntötte. Csűry István királyhágómelléki református püspök beszédében annak fontosságát emelte ki, hogy reménnyé kell váljon az emlékezet.

A Magyar Tudományos Akadémia gyűlését Áder János, Magyarország köztársasági elnöke nyitotta meg. Felvázolva Arany János munkásságát, életútját, hangsúlyozta: a közös jövőnk nem csak az anyagi jólétünkön, a gazdasági fejlődésen vagy a nemzeti össztermék alakulásán múlik, hanem azon is, hogy megbecsüljük-e nagyjaink teljesítményét, tanulunk-e tőlünk. Felszólalt még Török Ádám, az MTA főtitkára is, majd tudományos előadások hangzottak el. A szünetben Áder János megkoszorúzta Arany János szobrát, és ellátogatott a Csonka-toronyba. A sétán Dánielisz Endre helytörténész kalauzolta, értékes információkkal gazdagítva a közjogi méltóságot.

Ciucur Losonczi Antonius