Elkezdődött a nagyböjti időszak

Elkezdődött a nagyböjti időszak
Hamvazószerdán elkezdődött a húsvétot megelőző nagyböjti időszak. A nagyváradi Székesegyházban a délutáni misén Mons. Fodor József vikárius prédikált és végezte el a hamuszentelést.

Hamvazószerda az elnevezését a bűnbánat és a vezeklés őskeresztény jeleként szolgáló hamuról kapta: az előző év virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a katolikus papok ezen a napon keresztet rajzolnak a hívek homlokára, miközben ezt mondják: „Emlékezz, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!”

A Székesegyházban zajlott délutáni szentmise bevezetőjében Mons. Fodor József általános helynök arra hívta fel az egybegyűltek figyelmét: elérkeztek a nagyböjti szent időhöz, mely a bűnbánati idők közt is előkelő helyet foglal el a Krisztust keresztútján való követésben. Őhozzá társulnak kisebb, nagyobb keresztjeikkel, és megpróbálják türelmes lélekkel, megadással és leginkább alázattal a nyomába szegődni.

Idézetek

Homíliájában a néhány perccel korábban felolvasott három szentírási idézetet emelte ki. Az első olvasmány Jóel proféta könyvéből szólt, melyben vigasztalja a választott nép fiait, akik a sáskajárást és az ebből fakadó éhínséget Isten büntetéseként fogták fel. Mi se a külsőségekhez ragaszkodjunk, hanem tartsuk őszinte bűnbánatot, esedezzünk a jóságos Isten irgalmáért, mert rászorulunk, mivel sajnos a legjobb szándékunk ellenére is sokat vétkezünk- tanácsolta a vikárius. A szentlecke Pál apostol II. korinthusi leveléből hangzott el, és az isteni jóvátételt helyezte fókuszba. Azt, hogy Jézus magára vette a bűneinket, feláldozta magát érettünk, hogy a mennyország örökösei és Isten gyermekei lehessünk.

Arra nézve, hogy nekünk mit kell tenni, a Szent Máté könyvében levő evangéliumi rész adott útmutatást: imádkozni, az alamizsnára összpontosítani és böjtölni. „Ilyen lélekkel megáldott legyen számunkra a nagyböjti időszak”- hangsúlyozta a főpap.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,