Elkezdődött a megerősítés a Kálvária dombon

Elkezdődött a megerősítés a Kálvária dombon
A nagyváradi önkormányzat szerződést kötött a Gavella céggel a Kálvária (Gomba) domb megerősítési munkálatai első etapjának az elvégzésére.

A munkálatokat néhány napja már el is kezdték, tudtuk meg Anca Sas Gramatól, a nagyváradi polgármesteri hivatal szóvivőjétől, aki kifejtette, hogy a konszolidálási munkálatoknak ebben az első szakaszában megerősítik a közélelmezési egység alapzatát és kiépítik a drénrendszert, ez utóbbi három egyenként mintegy száz méter hosszú vízelvezető csatorna megépítését foglalja magában. A kivitelezési határidő egy hónap, de elképzelhető, hogy ennél több ideig fognak dolgozni, ugyanis kedvezőtlen időjárás esetén nem lehet ilyen jellegű munkálatokat végezni, hívta fel a figyelmet a szóvivő. Miután ezek a munkálatok elkészülnek, következik a dombmegerősítési munkálat második szakasza, amelynek során tizenöt méter mélységbe cölöpöket fúrnak a domboldalba, amelyek a domb agyagos rétegét fogják megtartani. Ez utóbbi munkálatra már kiírták a közbeszerzési eljárást, jelenleg zajlik a beérkezett ajánlatok műszaki elbírálása. Ennek a munkálatnak az elvégzésére három hónap áll majd rendelkezésére a leendő kivitelezőnek. Miután a megerősítési munkálatok befejeződnek, következik magának a domboldalnak a helyreállítása, mely munkálatra újabb közbeszerzési eljárást ír majd ki az önkormányzat.

Pap István