Elkezdődött a lelki tavasz

Elkezdődött a lelki tavasz
Nagyvárad- Február 22-én, vagyis hamvazószerdán elkezdődött a nagyböjti időszak, amely alkalomból a váradi Bazilikában is a tavaly megszentelt barka hamujával keresztet rajzoltak a hívek homlokára.

 

 

Idén február 22-re esett hamvazószerda, vagyis tegnap elkezdődött a húsvétot megelőző nagyböjti időszak. Elnevezését a bűnbánat és vezeklés őskeresztény jeleként szolgáló hamuról kapta: az előző év virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a római katolikus papok ezen a napot keresztet rajzolnak a hívek homlokára, miközben azt mondják: „Emlékezz ember, hogy porból lettél és porrá leszel!”.

 

Lelki táplálék

 

A nagyváradi Székesegyházban hétköznapi program szerint voltak a szentmisék, délután 6 órától Mahajduda János segédlelkész prédikált. Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Homíliájában arra hívta fel a figyelmet: hamvazószerdával minden igaz keresztény számára véget érnek a farsangi mulatságok, s elkezdődik a lelki tavasz. Ilyenkor egyházi szokás szerint szentelt hamut hintenek a hívek homlokára, a földi élet mulandóságának jelképeként. Bűnbánatra és engesztelésre bíztatnak, viszont mindezek hallatára téves lenne a nagyböjtöt úgy értelmezni, mint a lemondás időszakát. Épp ellenkezőleg: amikor az egyház arra buzdít, hogy kevesebbet akarjunk a testi javakból, azt szeretné, hogy többet igényeljünk a lelki táplálékokból, hiszen nem csak kenyérrel él az ember. Sajnos az év folyamán vagy akár egész életünkben nem kényeztetjünk eléggé a lelkünket, mert nem lép fel olyan követelő erővel, mint a testi éhség vagy szomjúság. A nagyböjti periódusban azonban a katolikus anyaszentegyház bőséggel tárja a hívek elé a lelki táplálékokat, ezért olvasni kell a szentírást, hallgatni az igét, többet imádkozni és elmélkedni Isten gondolatairól. A gyűlölködés, a civakodás, a hazugság, a testi örömök, és az élvezeti cikkek helyett a békességet, az igazlelkűséget, Krisztus testét és az akaratot edző önmegtagadást kell választani, hangsúlyozta a tisztelendő.

A prédikáció után a káplán megáldotta a hamut, majd Mons. Fodor József általános helynökkel közösen hamvazásban részesítette az egybegyűlteket.

 

Ciucur Losonczi Antonius