Elkezdődött a bibliahét

Elkezdődött a bibliahét
Mintegy húsz gyerek jött el a Várad-rogériuszi református templomban megszervezett idei gyermek-bibliahét első alkalmára. Különféle programok zajlottak reggeltől kora délutánig.

Fontos, hogy a gyerekek lelkében elültessék az evangéliumokat, a hegyi beszédet, az asztali áldás fontosságát, hiszen később szárba szökken, amit elültettünk, és termést hoz. Nem véletlen, hogy Kálvin az iskolát az anyaszentegyház virágoskertjének nevezte – mondta Kerekes József lelkész – ezeket a virágokat pedig öntözni, gondozni, szeretni kell, hiszen így hajtanak ki és virágzanak. Ez történik a vakációs bibliahét során is, közben egyúttal a szülőket, nagyszülőket is tehermentesítik, ők is pihenhetnek egy kicsit.

Tanultak, játszottak

Amint Szilágyi Judit vallástanártól megtudtuk, az idei bibliahét anyaga Dániel története köré épül, s az idén is a holland KOEN szervezet magyar nyelven kiadott könyve alapján szervezik meg a programot. A hétfői nap fő gondolata a mindhalálig tartó hűség volt – és a gyerekek arról tanultak, hogy Dániel hű maradt Istenhez, nem evett a király eledeleiből, s bár csak gyűmölcsöket és zöldséget fogyasztott, egészségesebb volt a többieknél. A gyerekeknek el is játszották a történteket, elmélyítették, majd alkalmazták, többek között arra a kérdésre kellett válaszolniuk, hogy ők a saját életükben miként tudnak hűek maradni Istenhez. A tegnapi aranymondás pedig a 32 Zsoltár 8. verse volt: „Bölccsé teszlek és megtanítalak az útra, amelyen járj”.

Persze nem csak tanulásból állt a nap – a gyerekek énekeltek is Kiss Bálint segédlelkész és Pop György kántor közreműködésével, később Szilágyi Judit vallástanár és Szabó Teréz tanítónő vezetésével különféle ismerkedési játékok zajlottak, majd mindannyian uzsonnáztak (az uzsonna készítését a nőszövetség vállalta el az idén is) s a presbitérium tagjai minden napra valamilyen desszertet is – gyümölcsöt, fagylaltot – biztosítottak a gyerekeknek. Nem hiányzott a kézműves foglalkozás sem, hétfőn gyümölcsös tálat vágtak ki és színeztek a gyerekek. A legkisebb résztvevő négyéves volt, a legnagyobb befejezte az ötödik osztályt, a gyerekek egy része tavaly is eljött, mások most vettek részt először, s nemcsak Nagyváradról, hanem Paptamásiból is érkeztek. A szervezésben Kövendi István lelkész is közreműködött, s az ifjúsági csoport három tagja, Pop Bianca, Gagyi Viktória és Salánki Enikő is segédkezett.

Neumann Andrea