Elkezdődött

Nagyvárad-  A Nagyváradi Egyetem diákjai számára tegnaptól elkezdődött a második félév. Kivételt csupán az Orvosi Fakultás negyed-, ötöd- és hatodéves hallgatói képeznek, akik ezen a héten is vizsgáznak még.

Ugyancsak február 25-én került sor az Energetikai és a  Bőripari Tanszékek vezetőinek a megválasztására is. Előbbi dékáni posztjára dr. Rosca Marcel professzor jelentkezett, utóbbi vezetői tisztségére pedig dr. Anton Vasile egyetemi előadótanár.