Elkezdődött a mezőgazdasági kifizetés

Bihar megye – Általános közgyűlést tartott csütörtökön az Erdő-, Legelő és Mezőgazdasági Területek Tulajdonosainak Bihar megyei Egyesülete.

A Bihar Megyei Tanács nagyváradi székhelyén tartott közgyűlésre a szervezők azoknak a állami intézményeknek a vezetőit hívták meg, akik közvetlen partnerei a szövetségnek. Így megjelent a találkozón és felszólalt Traian Abrudan a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) Bihar megyei ügyvezető elnöke, valamint Nicolae Hodisan a megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője. Traian Abrudan tájékoztatta a megjelenteket az Európai Unió által biztosított támogatási összegek igénylésének módjáról. Kijelentette, hogy március 1-től elkezdődött a 2011 évi mezőgazdasági támogatások kifizetése. Ahhoz, hogy a gazda hozzájuthasson a pénzhez, legalább egy hektárnyi mezőgazdasági területtel kell rendelkezzen, és a terület parcellái nem lehetnek kisebbek 0,3 hektárnál, de egyes termények termesztése esetében az alsó határ 0,1 hektár. Akik igénylést kértek mezőgazdasági környezetvédelmi támogatásra is, azok az erre vonatkozó dokumentációt a megítéléstől számított öt éven át meg kell őrizzék, sőt, az esetleges ellenőrzések esetére az öt év lejárta utáni további három évben is ajánlatos megőrizniük azt. A támogatás igényléséhez szükséges, hogy minden parcella pontosan ki legyen mérve, és a gazdának minden mezőgazdasági területet be kell vallania, és azt is, hogy ezeken a területeken milyen mezőgazdasági tevékenység folyik. Ha ezen feltételek közül bármelyiket nem teljesíti, a gazda ezzel arányosan kevesebb támogatást kap. A termelő elesik a támogatástól, ha megakadályozza azt, hogy az illető hatáskörrel rendelkező hatóságok ellenőrzést végezzenek nála. Abrudan hozzátette, hogy akik május 16-ig lehet benyújtani az igényléseket, ezután a dátum után még be lehet még nyújtani a kércényeket június 10-ig, ezesetben viszont már késedelmi pótlékot is fizetniük kell a gazdáknak. A június 10-e után érkező kérvényeket az APIA nem veszi át.

Csak interneten

Abrudan jelezte, hogy a kérvényeket ettől az évtől csak elektromos úton, interneten keresztül lehet benyújtani. Az igazgató elmondta, hogy az APIA-tól kapott pénzzel a gazdáknak nem kell elszámolniuk, de ajánlatos azt a támogatási célként megjelölt legelőkarbantartásra és állattenyésztésre fordítani, de mint mint mondta, és ezt kivetített képekkel is igazolta, sok legelő nincs kellő mértékben takarítva. Abrudan figyelmeztetett arra, hogy aki nem teljesíti az Uniós elvárásokat a legelők karbantartása és az állattenyésztés tekintetében, eleshet a pénztől. „És az sem lehetséges, hogy telekkönyvi kivonatokkal igazolják a területet: vagy a haszonbérbeadási szerződést kell felmutatni, vagy a tulajdonba helyezési dokumentumot” – szögezte le Abrudan. Ettől az évtől a polgármesteri hivatalok csak azokra a terletekre nyújthatnak be igénylést, amelyekre a gazdák vagy egyesületek nem nyújtottak be támogatási kérvényt, tudatta Abrudan, aki elmondta azt is, hogy eddig 39 ezer gazdából több mint 30 ezret fizettek ki, és bízik abban, hogy március végéig országszerte a gazdák 98 százalékát sikerül kifizetni.

Mezőgazdasági bizottságok

Nicolae Hodisan, a Bihar megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetője a megalakítandó Zonális Mezőgazdasági Kamarákról beszélt a jelenlevőknek. A kamarák működési módszertanát ebben az időszakban dolgozzák ki, annak elfogadása után pedig két hónapon belül megtörténnek a választások. „1989 után először jutunk el oda, hogy a mezőgazdaságot érintő ügyekben maguk a termőföld-tulajdonosok dönthetnek majd” – jelentette ki Hodisan, hozzátéve, hogy ezek a bizottságok fogják átvenni azokat a hatásköröket, amelyeket jelenleg az állami intézmények látnak el. Ezen bizottságok összetételét csak az APIA által nyilvántartott tagok választhatják meg, és mindenkinek egy szavazata lesz, függetlenül attól, hogy egy, vagy ezer hektár birtokosa. A bizottság első mandátuma két évre szól, azt követően négy évre. A bizottságokat a tagok által fizetett tagdíjból tartják majd fenn. A tájékoztatók után az intézményvezetők a megjelentek kérdéseire válaszoltak.

Pap István