Elkészült a falkép-restauráció

Elkészült a falkép-restauráció
A múlt héten fejeződött be a nagyváradi igazságügyi palota díszterme falképeinek restaurálása, illetve rekonstrukciója.


Mint arról korábban már beszámoltunk, a nagyváradi igazságügyi palota felújítási munkálatai során falfestmények bukkantak elő a díszteremben a vakolatrétegek alól. Szakács Tamás falkép-reustaurátor a falkép-restaurálási munkálatokról lapunknak elmondta, a falfestmények négy jelenetet ábrázolnak négy allegorikus figurával. Az egyik allegorikus figura egy arkangyal, amelyik Nagyvárad címerét tartja a kezében, a másik valójában két puttó, melyek Bihar megye címerét tartják a kezükben, a harmadik figura maga Justitia mérleggel az egyik, és karddal a másik kezében, a negyedik figura pedig egy bölcs. A szakember elmondása szerint ezek több réteg meszeléssel voltak takarva, és a falak száraztisztításakor kerültek napvilágra. Szakács Tamás kifejtette, hogy nagyon sok helyen elkopott, hiányos volt a falfestmény, a hátterek nagy része el volt veszve, ezért több helyen rekonstruálásra volt szükség.

Elárulta, hogy a figuráknak volt egy ceruzával rajzolt előrajzuk, amelyek mentén a festő annak idején kifestette a figurákat. A festékrétegek ugyan sok helyen lepattantak, de az előrajzok megmaradtak a falakon, ezek alapján könnyen lehetett restaurálni, illetve rekonstruálni a figurákat, míg a hátterek esetében a falakon megmaradt eredeti színek jelentettek támpontot. „A restaurálási alapelveket betartva dolgoztunk, vagyis törekedtünk arra, hogy minél többet megtartsunk az eredeti festményekből, hogy hű képet alkossunk a jelenetekről, illetve olyan festési technikákat alkalmaztunk, amelyek nyomán az általunk hozzáadott részeket meg lehessen különböztetni az eredeti festményektől” – fejtette ki Szakács Tamás. Kérdésünkre válaszolva a szakember elmondta, hogy a figurák esetében mintegy 15-20 százalékos, a hátterek esetében viszont már 50-60 százalékos volt a hiány, így a háttereknél értelemszerűen több rekonstruálásra volt szükség. Megtudtuk továbbá azt is, hogy három restaurátor egy hónapon át dolgozott a falképfelújításon, a munkát csütörtökön fejezték be.

Pap István