Elkészült Batizi András szobra

Elkészült Batizi András szobra
Szatmár megye – A Batizi Református Egyházközség elnöksége tegnap délelőtt Lázáriban járva, Kovács Albert kőfaragó mestertől átvette a szakemeber által elkészített Batizi András mellszobrot.

„Két esztendő küzdelmes és fáradságos munkája után Isten kegyelméből megvalósult egyházközségünknek az az álma, amely településünk híres szülöttének, Batizi András reformátornak az emlékét örökíti meg” – fogalmazott tegnap a reformátor mellszobrának átvétele alkalmával Király Lajos, a Batizi Református Egyházközség lelkipásztora. Mint elmondta, a mellszobor elkészítésének gondolata még 2008 őszén megfogalmazódott az egyházközség presbitériumának részéről. „A sokáig csak „elfeledett reformátor”-ként emlegetett Batizi András emlékének felidézése már az 1990-es évek végén elkezdődött azzal, amikor a batizi református templomunk belsejének falán, a szószékkel szemben egy emléktáblát helyezett el a gyülekezet” – fejtette ki Király Lajos lelkipásztor, aki a 2004-re elkészített, „A Batizi Református Egyházközség története” című könyvében egy különálló fejezetet szentelt Batizi András hitújító személyiségének, méltatva a reformátor rendkívül termékeny munkásságát. Azóta ez a könyv már a harmadik kiadását is megérte, éppen ebben az esztendőben.
 
Az ötszázadik évfordulóra
 
„A Batizi András reformátorunkról elkészített mellszobor felállításával az a célunk, hogy településünk neves szülöttét – akinek ebben az esztendőben ünnepeljük születése félévezredes évfordulóját – felemeljük a történelem sötét homályából és kellő fényt adjunk az ő személyiségének, munkásságának” – fogalmazott Király Lajos lelkész. A Szatmári Református Egyházmegye esperes-helyettese kifejtette, hogy a batizi református hívek a 2008-as esztendő végén határozták el véglegesen azt, hogy Batizi András emlékére szobrot készítenek. A Batizi Református Egyházközség presbitériuma a híveknek ezt az óhaját egy erre vonatkozó presbiteri határozattal is szentesítette. „A presbitérium megbízta a lelkipásztort és a gondnokot, hogy vegye fel a kapcsolatot egy olyan szakemberrel, akivel megformáltatják a reformátor elfeledett alakját, mivel sajnos semmilyen arckép nem maradt fenn a hitújítóról. „Ekkor kerestük fel Erdei Istvánt, a szatmárnémeti Aurel Popp Zene- és Képzőművészeti Líceum tanárát, aki megtervezte Batizi András alakját, ezzel együtt pedig elkészítette a szobor negatívját. Ennek elkészülte után elmentünk megyénk egyik legkiválóbb kőfaragójához, a lázári Kovács Alberthez, aki műgránitból kiöntötte a szobrot, műkőből pedig alapzatot készített” – foglalta össze a batizi reformátusok vezetője a több mint két évig tartó előkészületeket. Batizi András mellszobrának felavatására a Reformáció Emléknapján, október 31-én, vasárnap délután a 3 órától kezdődő istentiszteletet követően kerül sor egy nagyszabású ünnepség keretében.