„Elítéljük a törvény eltiprását”

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke az értekezleten. Fotó: Kiss Gábor
Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke az értekezleten. Fotó: Kiss Gábor
„Nem követelünk semmit, ami nem volt a mienk, de amit őseink hagytak reánk, nem fogjuk veszendőbe hagyni. Ha a mi generációnk nem birtokolhatta az ősi vagyont, mindent megteszünk, hogy utódaink birtokon belülre kerüljenek. Történelmi felelősségünk, hogy csakis a jót kövessük, és ha kell, követeljük. Hirdetjük a törvény megtartását, és elítéljük a törvény eltiprását. Az égbe kiáltó gazságot, nagyon jól tudjuk, egyedül igazsággal lehet megsemmisíteni” – mondta Csűry István püspök egy, a kommunista önkény által elkobzott egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását sürgető nemzetközi értekezleten.

Az erdélyi magyar történelmi egyházak elöljárói 2015. szeptember 30-án, Bukarestben ismertették a romániai restitúció hiányosságait a sajtó, az európai uniós országok, valamint az Egyesült Államok, Kanada és Svájc diplomáciai testületeinek jelenlétében. Egyházkerületünk elöljárójának megnyitó gondolatai Ézsaiás próféta intelmeire épültek: „Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség, azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű!” (És.5, 20)
A román diplomácia sikerpropagandáját ellensúlyozva Csűry István püspök azt hangsúlyozta, hogy az emberi jogokról, a tulajdonhoz való alkotmányos jogról, a kisebbségi helyzetűek támogatásáról megannyi törvény, rendelkezés, ünnepi nyilatkozat, országok közötti szerződés született, csak éppen ezek végrehajtása maradt torzóban. „A tulajdon szentségét a kommunizmusban sárba taposták, és mai napig nem sikerült azt letisztogatni a megalázottak javára; Isten igéjének értelmében viszont, jaj volna nekünk, ha a reánk szabadított rosszat jónak mondanánk” – mondotta.

Nem öncélúan

Antal János előadótanácsos tételesen adatolt képet nyújtott a Királyhágómelléki Református Egyházkerület visszakövetelt ingatlanainak helyzetéről. A romániai restitúciós folyamat visszásságairól szólva azt hangsúlyozta, hogy az erdélyi magyar egyházak nem öncélúan, hanem felvállalt társadalmi szolgálatuk érdekében követelik vissza a jogtalanul elkobzott közösségi javakat.
Köztudomású, hogy a különböző kormányrendeletek, három érvényes törvény és azok számtalan végrehajtási határideje ellenére az erdélyi magyar történelmi egyházak jogos tulajdonaiknak csupán felét vehették birtokba, tulajdonképpeni használatukba pedig az ingatlanok harmada került.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Tájékoztatási Szolgálata
2015. október 1.