Elítéli a gyülekezetek látogatását

Közleményt juttatott el az erdon hírportálhoz Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája: „Annak láttán, hogy egyes bihari és nagyváradi RMDSZ-pártvezetők maholnap gyakoribb látogatói lesznek református Egyházunk gyülekezeteinek, mint az arra hivatott egyházi főméltóságok, köztük is pedig Biró Rozália RMDSZ SZKT-elnök, aki sorra végiglátogatja nagyváradi egyházközségeink presbitériumait – Tőkés László előző püspök, nagyvárad-olaszi lelkipásztor megkeresésében arra szólította fel nagy múltú gyülekezete másik lelkipásztorát, hogy Olaszit „ne tegye felvonulási területévé az RMDSZ burkolt választási kampányának, s ennek megfelelően Biró Rozália alpolgármesternőt ne fogadja a Presbitérium körében”. Az Európai Parlament erdélyi képviselője 2012. február 5-én kelt levelét tudomásulvétel végett – másolatban – nevezett Biró Rozáliának is eljuttatta.

 

Ennek ellenére, folyó év március 6-án az RMDSZ SZKT-elnöke mégiscsak elment az olaszi egyházközség Presbitériumának az összejövetelére, ahol – egyebek mellett – a magyar nyelvű utcanévtáblák ügyében osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. Kijelentette ugyan, hogy „nem kampányolni jött” – mindazonáltal a közelgő helyhatósági választások témájára is kitérve, többek között megismételte azt az állítást, hogy a nemzeti-polgári oldal fellépése miatt az előző választásokon tanácsosi helyeket veszített el a váradi magyarság.

 

Tőkés László nagyvárad-olaszi lelkipásztor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke elítéli és visszautasítja az RMDSZ-párt Királyhágómelléki Református Egyházkerületünkben folytatott – ilyetén – tolakodó választási kampányolását, kiváltképpen pedig a nagyváradi, bihari RMDSZ esetében, melynek korrupt pártvezetői – köztük Biró Rozália helyi és országos pártvezető – a közelmúltban éppen királyhágómelléki egyházunkat fosztották meg az érmindszenti Ady-pályázatban elnyert 320 millió forintos bevételtől. Mammonnak és Istennek egyszerre szolgálni nem lehet – parafrazáljuk Dsida Jenő versét, aki Krisztus és Pilátus viszonylatában fogalmazta meg ugyanezt.”

Címkék: